Orta Çağ’a İlişkin Kavramlar

Orta Çağ’a İlişkin Kavramlar

Feodalizm: Orta Çağ Avrupası’ nın siyasal, sosyal ve ekonomik yapılanmasında “Kavimler Göçü” nün büyük rolü oldu. Kavimler Göçü’nün Avrupa’ da yarattığı siyasal boşluk ve çatışma ortamı, feodal sistemin oluşmasında, sınıf eşitsizliğinin iyice belirginleşmesinde ve kapalı tarım ekonomisinin yaygınlaşmasında etkili oldu. Kavimler Göçü ile birlikte yıkılan Roma İmparatorluğu’nun yerini irili ufaklı birden fazla krallık aldı. Feodal yönetim biçiminde, himaye edene “süzeren”, himaye edilene de “vasal” denirdi.

Süzeren ile vasal arasındaki sözleşmeye de “de fief” adı verilir. Feodal sistemde toplum dört sınıfa ayrılır.

Senyörler, Rahipler, Burjuvalar ve Köylüler

Kilise ve Papalık: Hz. İsa’nın ölümünden sonra, havariler bugünkü Hristiyan cemaatinin ve kilisesinin temelini oluşturdular.

II. yüzyılda, kilise kurumları ortaya çıktı.
III. yüzyılda kiliselerin başında, piskoposlar, IV. yüzyılda ise başpiskoposlar vardı.
V. yüzyılda, beş önemli merkezi metropol oluştu.
Katolikler: Başındaki kişiye Papa denir. Dinsel merkezi Roma’dır.
Ortodokslar: Başındaki kişiye Patrik denir. Merkezi İstanbul’dur.

Engizisyon Mahkemeleri: Kilisenin başkanlığında toplanır, genellikle kilisenin öğretilerine karşı çıkanlara ölüm cezası verirdi.

Aforoz: Kişiyi dinden çıkarma cezasıdır. Aforoz edilen kişi ile topum bütün ilişkilerini keserdi. Kral bile aforoz edilebilirdi.

Enterdi: Belli bir bölgede kilisenin bir süre nikah, vaftiz, ölü gömme gibi dini törenleri durdurmasıdır.

Endülüjans: Günahlardan kurtulmak amacıyla kiliseden satın alınan belgedir.

Haçlı Seferleri: Haçlı Seferleri’nin Nedenleri

  • Dinsel Nedenler
  • Hristiyan Avrupa’nın, Hristiyanlık’ın kurucusu ve peygamberi Hz. İsa’nın doğduğu bölge olan Kudüs ve çevresini Müslümanlardan geri almak istemesi. 
  • Papa’nın seferler sonucunda otoritesini artıracağını düşünmesi. 
  • Cluny Tarikatının çalışmaları.
  • Ekonomik ve Sosyal Nedenler 
  • Feodalitenin etkisiyle halkın yoksul düşmesi ve İpek ve Baharat Yolu’nun Müslümanların eline geçmesi. Hristiyanların Doğu’nun zenginliklerini ele geçirmek istemesi.

Kaynak: Pegem Akademi Uygarlık Tarihi, Sayfa 286-287

Bir Cevap Yazın