Tarihin İşbirliği Yaptığı Bilim Dalları

Tarihin İşbirliği Yaptığı Bilim Dalları

 • Filoloji: Dil Bilimidir. Toplumların dillerini inceler.
 • Coğrafya: Coğrafi bölgelerin özelliği ve iklimi tarihi olayların değerlendirilmesinde etkilidir. Örneğin: Fenikelilerin deniz ticareti ile uğraşmalarının nedeni coğrafyalarının tarıma elverişli olmamasıdır.
 • Kronoloji: Takvim bilimidir. Tarihi olayların oluş sırasını verir.
 • Paleografya: Toplumların eskiden kullandıkları yazıları inceler. (Mısır hiye- roglifi, Sümerlerin çivi yazısı, Türklerin Orhun ve Uygur abideleri gibi) Bu bilim dalı tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında etkili değildir.
 • Antropoloji: İnsan ırklarını inceleyerek sınıflandıran bilim dalıdır.
 • Diplomatik: Fermanlar, beratlar ve dönemin yazışmalarını inceler. Siyaset bilimi olarak da adlandırılır. Başlangıç noktası Kadeş Barışının imzalanmasıdır. Etnografya: Toplumların öz kültürlerini inceleyen bilim dalıdır.
 • Arkeoloji: Kazı bilimidir. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında yarar- lanılmaktadır.
 • Sosyoloji: Toplum bilimidir. Tarihi olayları sosyoloji konularını hesaba kata- rak inceler.
 • Kimya: C14 metodunu kullanarak eski kullanılmış araç ve gereçlerin yaşları hakkında bilgi verir.
 • Nümizmatik: Eski paraları inceleyerek, toplumların ekonomik yapısı hak- kında bilgi verir.
 • Epigrafi: Kitabeleri inceler. Örneğin: Göktürk ve Kültepe yazıtları.
 • Toponomi: Yer adlarını inceleyerek tarihe yardımcı olur.
 • Heraldik: Mühür bilimidir. Eski mühürleri inceler.

Kaynak: Pegem Akademi Uygarlık Tarihi, Sayfa 5

Bir Cevap Yazın