Eski Türkler Neden Küpe Takardı?

Eski Türkler neden küpe takardı? Ailede küçük oğul evinde kalıp ailesine hizmet ederken, büyük oğul ise genellikle orduda hizmet ediyordu. Herhangi bir sebeple ailede tek oğul, kalırsa son oğulun kulağına bir küpe takılırdı. Askerde komutan küpeli asker görünce onu tehlikeli görevlere vermezdi. Çünkü Türk Töresi ona bu yetkiyi vermez ve soyun devamı için korunmasını emrederdi. Soyu içerisinde sonuncu erkek olan kişi ise kuşağında iki küpe taşırdı. Türk Töresi soyunu devam ettirebilmesi için onu korurdu. Küpe böylesine sert ve kesin törenin hüküm sürdüğü Türk topraklarında, bir ailenin neslini devam ettirebilmesi için toplumsal bir nişan olmuştur. Ayrıca küpe zaman zaman aksesuar olarak da takılırdı. Osmanlıda ve Türk beyliklerinde de küpe takılıyordu. Otlukbeli savaşında Uzun Hasan’ın askerlerinin bazıları küpeli olduğu Osmanlı kayıtlarına da geçmiştir. Yine Osmanlı da bazı padişahlar da küpe takıyordu. Ayrıca küpe takan yeniçeriler de vardı. Yavuz Sultan Selim’de küpesi ile meşhurdu. Yavuz’un küpeli resmi için şah İsmail Diyenler de büyük yanılgı içindeler. Çünkü yabancı kaynaklarda gösterilen Yavuz resimlerinin çoğunda küpe vardı ve hiçbirinde Şah İsmail yazmaz. Sadece Yavuz değil başka padişahlarda da küpe vardır. Küpe o zamanlar aksesuar olarak da kullanılıyordu. Günümüzdeki gibi küpe takanlara ibne veya top demezlerdi. Otluk Beli savaşında Uzun Hasan’ın ordusunda da küpe takan Türkmen askerler vardı. Osmanlı Türkleri küpeyi daha çok aksesuar veya bir güç simgesi olarak takardı. Eski Türkler ise evde tek oğul kalırsa savaşta hemen ölmesin diye bir uyarı niteliğinde kulağına küpe takar ve böylece soyun devam etmesi sağlanırdı. Ayrıca Yavuz’un küpe takmasayıla ilgili şöyle de bir hikaye vardır. Birgün Yavuz Mısır’ı ele geçirip Türkiye’ye bağladığında tarlarlarda çalışan bazı insanlar ve görür ve bunların hepsinin kulağında küpe vardır. Yavuz durumu merak eder ve neden hepsinde küpe var der? Kendisine verilen cevapta ise bu insanların köle olduğu ve köle oldukları belli olsun diye küpe takarlar der. Yavuz da, ben de Tanrı’nın kölesiyim der ve Yavuz’da küpe takar. Bu köle meselesi ne kadar doğru bilinmez fakat bazı padişahların küpe taktığı hatta Osmanlı toplumu içinde küpe takanların olduğu da bir gerçektir.

Bir Cevap Yazın