İnsanların Oylarını Ayakları Ele Verir

Uygulamada süreklilik gösterse de bu oligarşi modeli kimseye çekici gelmez. Görüşlerini gururla ilan eden diğer ideolojilerin aksine yönetimdeki oligarşiler uygulamalarından gurur duymazlar ve başka ideolojileri sis perdesi olarak kullanır. Dolayısıyla Rusya demokrasi taklidi yapar ve yöneticileri oligarşiye değil Rus milliyetçiliği ve Ortodoks Hıristiyan değerlerine bağlılıklarını beyan ederler. Fransa ve Britanya’ daki aşırı sağcılar Rusya’ dan medet umup Putin’e hayranlıklarını dile getirseler de bu seçmenler bile gerçekten Rus modelinin kopyası olan, yolsuzluğun kol gezdiği, hizmetlerin işlemediği, hukukun üstünlüğünün olmadığı, sarsıcı bir eşitsizliğin hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamak istemezler. Birtakım ölçümlere göre Rusya eşitsizlik konusunda ön sıralarda yer alıyor; nüfusun en zengin yüzde ıo’u servetin yüzde 87’sini elinde bulunduruyor. Front National’ın işçi sınıfına mensup kaç destekçisi böyle bir servet dağılımını Fransa’ya aktarmak ister?

İnsanların oylarını ayakları ele verir. Dünyayı gezip dolaşırken ABD, Almanya, Kanada ya da Avustralya’ya göç etmek isteyen bir sürü insanla tanıştım. Tanıştıklarım arasında Çin’e ya da Japonya’ya göç etmek isteyenler de vardı. Ama bugüne bugün Rusya’ya göç etme hayali kuran biriyle karşılaşmadım.

Kaynak: 21. yüzyıl için 21 Ders

Bir Cevap Yazın