Yunan Biliminde Miletoslu Tales

 Yunan Biliminde Miletoslu Tales 

İlk önemli Yunan bilim okulu Doğu Akdeniz’de ortaya çıktı. Okulun en etkili filozoflarından biri, bugün Türkiye sınırları içinde bulunan eski liman kenti Miletos’tan (Milet) Thales’ti. Bir matematikçi ve gökbilimci olan Thales, her şeyin ana maddesinin su olduğunu, Br disk biçiminde olan Dünya’nın suda yüzüğünü söylüyordu. İnsanın kafasını karıştıran olaylara, doğada olup bitenlere bakarak bir açıklama getirmeye çalıştığı için Thales’in yaptığı çok önemlidir. Örneğin, depremlerin nedeninin kızgın Tanrılar değil, okyanuslardaki sıcak su püskürmeleri olduğunu ileri sürmekteydi.

Bir Cevap Yazın