PKK Ve Siyasi Uzantısı HDP Nasıl Bu kadar Taraftar Toplayabiliyor?

PKK-YPG gibi örgütler ve onun siyasi uzantıları yurtdışından bol miktarda fon almaktadır. Zaten özellikle PKK ve YPG’nin silahları başta ABD ve Avrupa ülkeleri tedarik etmektedir. Rusya’nın da bu destekte payı var elbet. Avrupa’nın pek çok bölgesinde PKK’ya ait ofisler vardır. PKK’lılar Avrupa ülkelerinden pek çok Sivil Toplum kuruluşları ile ortak hareket etmektedir. Özellikle Humanizm, Feminizm ve LGBT odaklı örgütlerle baya içli dışlılar. PKK işi o kadar ilerletti ki Norveç Milli takımı Kürtçe müzik eşliğinde dans edecek seviyeye geldi. Bilmeyenleriniz olabilir belki, İskandinav ülkeleri adeta minik bir Kürdistan’dır. İskandinav ülkelerinin vatandaşları Türkleri ise cani, katil, medeniyetsiz olarak görmektedir. Batıda PKK ve … Okumaya devam et PKK Ve Siyasi Uzantısı HDP Nasıl Bu kadar Taraftar Toplayabiliyor?

Hititler ve Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu

Hititler ve Yunan Halkı Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu Akhalar, günümüz Yunanistan ana karasında Bronz Çağında yaşayan halktır. Akha (Akhaioi), Homeros’un Odysseia ve İlyada destanlarında eski Yunan halkları için kullandığı müşterek isimdir. Hitit metinlerinde geçen Aḫḫiyawa, İlyada’da geçen Akhalar (Akhaioi) ile eşitlenmektedir. Ahhiyawa (Akhalar) hakkında bilgileri, Hitit çivi yazılı diplomatik mektuplar, kral yıllıkları ve diplomatik antlaşma belgeleri sayesinde öğrenmekteyiz. Tarih boyunca Aḫḫiyawa’nın Hititlerle ilişkileri zaman zaman dostane, zaman zamansa düşmanca olmuştur. Bu düşmanca tutum Hitit ve Ahhiyawa arasında çoğu zaman diplomatik bir soruna neden olmuştur. Düşmanca tutumun nedeni, Aḫḫiyawa’nın Batı Anadolu’daki ülkeleri Hititlere karşı kışkırtarak isyan etmelerini sağlayıp Batı Anadolu’nun … Okumaya devam et Hititler ve Akalar Arasındaki Ege Adaları Sorunu

PKK’yı Doğaperest ve Feminist Gösteren Teröristlerin Gerçek Yüzü

PKK ve onun siyasi uzantısı HDP sosyal medyada doğaperest ve feminist bir imaj çizmektedir. Batıya kendilerini demokrat, yeşili seven, vegan, feminist, barışsever olarak gösteren PKK gerçekten öyle mi? Aslında hiç de öyle değil. Doğu bölgelerinde töre cinayetlerinden ve aile içi karşı şiddetten kaçarak batı illerine yerleşip HDP destekçeleri, İzmir’de, İstanbul’da, Edirne’de, Çanakkale’de avazı çıktığı kadar Kürdistan diye bağırıyor, ve HDP naraları atıyor. Doğuda aile için şiddet gören, akrabası ile zorla evlendiriliyor. Sonuç? LGBT ve Feminist örgütler PKK’nın taşeronluğunu yapıyor. Doğuda cinsel kimliğinden dolayı toplum baskısı da gören eşcinsel Kürtler, batıya geldiklerinde Kürdistançı kesiliyor, LGBT yürüyüşlerinde Kürdistan sloganları atıyor. Bu kişiler … Okumaya devam et PKK’yı Doğaperest ve Feminist Gösteren Teröristlerin Gerçek Yüzü

Cihat Yaycı: Yunanistan’dan Destek Alan PKK’lılar Yangın Çıkardı

TVNET canlı yayınına konuk olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Anadolu’nun pek çok şehrinde çıkan orman yangınlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yangınların rastlantı veya ihmal sonucu çıkmadığını dile getiren Yaycı, “Burada bir kasıt var. Devlet ciddi bir Yunan-PKK terörüyle karşı karşıyadır.” şeklinde konuştu. PKK’nın kuruluşundan beri Yunanistan’ın örgüte verdiği destek herkes tarafından bilinmektedir. Abdullah Öcalan’ı koruyan, PKK’ya militanlarına silahlı eğitimler veren, Türk Diplomatlarını öldüren Ermeni Terör Örgütü ASALA’ya maddi ve manevi destek veren, FETO teror örgütü mensuplarını da koruyan Yunanistan, Uluslararası Arenada da tüm bu tavırlarında rağmen hem Avrupa Birliğinden hem de ABD’den tam destek almaktadır. Türkiye’de son iki günde Antalya, … Okumaya devam et Cihat Yaycı: Yunanistan’dan Destek Alan PKK’lılar Yangın Çıkardı

Pandora’nın Kutusu Hikayesi

Pandora’nın kutusu, Hesiod’un İşleri ve Günleri’ndeki Pandora mitiyle bağlantılı Yunan mitolojisindeki bir eserdir. Yunan Mitolojisinde Prometheus ve Epimetheus adında iki kardeş vardır. Prometheus balçıktan insanlar var eder (Bir yerden tanıdık geldi mi?) Epimetheus ise canlılara yetenek verirdi. Bir gün yine Epimetheus görevini icra ederken elindeki tüm önemli özellikleri hayvanlara dağıttığını fark etti. Artık hayvanlar daha uzağı görebiliyor, daha hızlı koşabiliyor, daha iyi koku alıyor ve daha yükseğe sıçrayabiliyordu. Epimetheus elindeki güçleri har vurup harman savurmuş tutarsız kullanmıştı. Böylece biz insanlara hiçbir şey kalmamış oldu. Bunun üzerine Epimetheus kardeşi Prometheus’tan yardım istedi. Prometheus zeki ve ileri görüşlüydü. Bu özelliğini kullanarak bir … Okumaya devam et Pandora’nın Kutusu Hikayesi

Yunanistan Arnavut Eşkiyalar Tarafından Kuruldu

Yunanlılar Türkiye’den bağımsızlık koparmadan önce Rusların ve Avrupalı devletlerin kışkırtmaları isyanlar başlatmıştır ancak Yunanistan adlı devletin kurulmasından Yunan’dan çok Arnavut Eşkiyaların payı vardır. Çünkü Yunan isyanını başlatanların büyük bölümü dağda eşkiyalık yapan Arnavut asıllı Osmanlı vatandaşlarıdır. Bu şahıslar Yunanca dahi bilmez, Arnavut kültürü ile yaşarlardı. Yunanlılar ile tek ortak noktaları dinleri idi. Rusya’nın ve Avrupa’nın da desteği ile bu eşkiya Arnavutlar bir şekilde Yunanistan kurarlar. Bir süre sonra ise Yunanlılar kurulan devlette nüfuzunu arttırınca Arnavutları, Makedonları, Slavları asimile eder, Türkleri ise genellikle öldürürler. Tüm resimlerde görülen etekli savaşçıların hepsi de Hıristiyan Arnavutlardı. Çünkü o dönemde bu giysiyi sadece güney Arnavutlar … Okumaya devam et Yunanistan Arnavut Eşkiyalar Tarafından Kuruldu

Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı?

Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı? Karasuları, egemen bir devletin kara topraklarına bitişik, genişliğini uluslararası hukuka göre kendisinin belirlediği, hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz alanını belirler. Başka bir tanımla; karasuları, iç sular veya kıyı ile açık deniz arasında bulunan, genişliğini her ülkenin iç hukukuna göre kendisinin belirlediği deniz sularıdır. Karasuları iç sularla beraber ilgili devletin deniz ülkesini meydana getirir. Yunanistan ilk defa Karasularını 1936 yılında Atatürk döneminde 3 milden 6 mile çıkarmıştır. çıkarmıştır. Normalde iki devletin de karasuları 3 mil ile sınırlandırılmıştı. Lozan antlaşması Türkiye ve Yunanistan için karasularının 3 mil olması esası üzerine şekillenmiştir. Ancak Türkiye’de esen … Okumaya devam et Yunanlılar İle Karasuları Meselesi Ne zaman Başladı?

Viktor Dusmanis: Anadoluya Girilmemeli

Yunan Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Viktor Dusmanis, krala hitaben yazdığı raporda Papulas’ın taarruz planını sert bir dille eleştirdi. Ona göre Sevrés Antlaşması’nda verilenle yetinilmeliydi. Anadolu’nun içlerine girmek çok tehlikeliydi. Gerçekten de öyle oldu. Yunanlılar aç gözlülük yapınca elindeki topraklardan da oldu. Eğer Yunanistan agresif bir politika izlemeseydi bugün Türkiye’de çok yoğun bir Yunan nüfusu olacak ve İzmir gibi bazı kıyı şehirlerde Yunanistan’ın olacaktı. Neyse ki bunların hiç biri olmadı. Okumaya devam et Viktor Dusmanis: Anadoluya Girilmemeli

Yunanlıların Nefret Ettiği Yunanlı!

Yunanlıların Nefret Ettiği Yunanlı! Konstantinos Mousouros, Kostaki Musurus Paşa olarak da bilinir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yunanistan, Avusturya, İngiltere, Belçika, ve Hollanda büyükelçiliğini yaptı. 1807’de Konstantinopolis’te (İstanbul) doğdu. Kardeşi Pavlos Mousouros da diplomat oldu. Mousouros, 1840’ta Türkiye’den yeni bağımsızlığını kazanan Yunanistan Krallığına elçi olarak atandı ve bu pozisyonu 1848’e kadar sürdürü. Yunan kökenlidir fakat Yunanlılar tarafından hiç sevilmezdi. Yunanlılar tarafından tarafından Türkçü olmakla suçlanan paşa, Yunanistan’daki ofisinde Yunan Milliyetçileri tarafından ofisi basılarak kurşunlandı ve sakat kaldı. 1876-78’de resen Osmanlı İmparatorluğu’nun kısa ömürlü Senatosu’nun bir üyesiydi. İyi eğitimli, 1883’te Mousouros, Dante’nin İlahi Komedyasını eski Yunanca ve Türkçe’ye çevirdi. Evliydi ve daha sonra Samos … Okumaya devam et Yunanlıların Nefret Ettiği Yunanlı!

Romen Diyojen’in Kibri

IV. Romanos ( ya da yaygın Türkçe adıyla Romen Diyojen, 1068 ile 1071 arasında hüküm süren Bizans imparatoru. Anadolu’yu Türklere karşı savunmak için tahta çıkıp büyük bir ordu topladı, Türkleri yer yüzünden sileceğini, Orta Asya’ya kadar her yeri ele geçireceğini söylüyordu. Büyük savaşa çok az kalmıştı. Sultan Alparslan, töre gereği bir heyet hazırlayarak komutanlarından Sav Tigin’le birlikte Romen Diyojen’e elçi olarak gönderdi. Alparslan elçilerini Roma Ordusunun işine gelmeyecek bir barış teklifinde bulundu. Zira bu teklif esasında başlı başına bir barış amaçlamıyor, bir bakıma zaman kazanmak, iletişim kurmak ve düşmanın tavrını ölçmek amacı taşıyordu. Tahmin edildiği gibi Romen Diyojen, Selçuklu elçilerini … Okumaya devam et Romen Diyojen’in Kibri

Antik Yunan Filozofu Platon ve Mağara Alegorisi

Antik Yunan Filozofu Platon ve Platon’un mağara Alegorisi Platon veya Eflatun (Yunanca: Πλάτων, Plátōn; MÖ 428/427 veya 424/423 – 348/347) Antik Yunan filozofu ve bilgesi. Dünyada üniversite düzeyindeki ilk kurumlardan biri olan (ve bu kurumlara günümüzdeki adını veren) Akademi’nin kurucusu olan ve düşünce tarihinde bir dönüm noktası teşkil eden Platon, felsefe ve bilim tarihindeki pek çok tartışmanın temellerini atmış, sadece bilimleri değil Hristiyanlık ve İslam gibi pek çok dini de derinden etkilemiştir. Hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte felsefe tarihinin en etkili ismidir ve iddialarının büyük bir kısmı bugün hâlâ önemini korumakta, tartışılmakta ve çoğu düşünceye katkıda bulunmaktadır. İngiliz … Okumaya devam et Antik Yunan Filozofu Platon ve Mağara Alegorisi

Zeus Heykeli

Zeus (Eski Yunanca: Grekçe: Ζεύς, Zeús; Modern Yunanca: Δίας, Días), “Tanrıların ve İnsanların Babası” Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrıdır. Roma’da Jüpiter olarak da bilinir. Göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin tanrısıdır.Titan Kronos’un ve eşi Rhea’nın en küçük çocuğu ve oğludur. Zeus heykeli, M.Ö. 456 yılında Olimpos Dağı’nda inşâ edilen Zeus Tapınağı için Fidias tarafından yapılan ve tanrı Zeus’u oturur hâlde betimleyen devasa bir heykeldi.Fidias’ın M.Ö. 438 ile 430 yılları arasında yaptığı tahmin edilen 13 metre yüksekliğindeki görkemli eseri “Dünyanın Yedi Harikası” arasındadır. Heykel altın ve fildişinden imâl edilmiştir. Zeus’un oturduğu taht, abanoz ağacından yapılmış, altın, fildişi ve değerli taşlardan … Okumaya devam et Zeus Heykeli

Yunanlılar: Türkler Türk Değil…

Yunanlılar Türklerle uğraşmayı çok sever. Zaten Yunanistan’da gündem sürekli Türkiye’dir. Nerede Türkler aleyhinde olan bir şey varsa Yunanistan oradadır. Yunanistan halkının büyük çoğunluğu da Türkiye’nin Yunanistan’ı işgal edeceğini söyler. Yunanlıların yaptıkları da ortadadır. Kıbrıs’ı Yunan toprağı yapmak için EOKA adlı terör örgütünü kurarlar, masum Türkleri öldürürler, sonra da Türkiye adaya operasyon yapınca da Türkler bizi katlediyor derler. Yunanlıların Türkler hakkında söyledikleri hiç bitmez. Dillendirdikleri bir şey de, Türkler aslında Türk değilmiş. Çünkü gerçek Türkler sadece çeki gözlüymüş. Türkiye’deki insanlar ise Slav, Ermeni, Yunan, Arap kökten gelen Türkleşmiş insanlarmış. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Türkler bin boydur. Oğuzlar, Kıpçaklar, Uygurlar, Sibirya … Okumaya devam et Yunanlılar: Türkler Türk Değil…

Adalar Denizi Dedi Yunanistan’da Kıyamet Koptu!

Ege denizine Türkler uzun yıllar boyunca adalar denizi veya Akdeniz demiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın da, “Ordular İlk Hedeginiz Akdenizdir, İleri” sözü meşhurdur. 1940’lı yıllardan sonra ise okul müfredatında Adalar denizine bir Yunan komutanın adından esinlenen ve Yunanlılarca kullanılan Egéo türeme “Ege Denizi” kelimesi yerleşti. Uzun yıllar Türkiye’de bu denize Ege Denizi dendi. Şimdi ise tekrardan Adalara denizi denmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e ve eskilerin Adalar Denizi dediği Ege’ye kadar, çevremizdeki tüm sulardaki haklarımızı sağlama alacağız” dedi ve Yunanistan’da kıyamet koptu. Yunan medyasında tekrardan Türk düşmanlığı hortladı. Tüm varlığını Türk düşmanlığı üzerine kuran, ekonomik krizle bile boğaşırken Türkiye ile … Okumaya devam et Adalar Denizi Dedi Yunanistan’da Kıyamet Koptu!

Ermenilere Desteğe Giden Yunan Sporcu Öldü!

Ermenilere Desteğe Giden Yunan Sporcu Öldü! Şaka gibi bir olay meydana geldi. Ermenistan ile Azerbaycan savaşında “Ortodoks Kardeşlerimizi Türkler Katlediyor” diyen 2 Yunan Sporcu, soluğu Ermenistan’da aldı. Silahlanan Yunan Sporcular Azerbaycan askerleri ile çatışmaya girdi. Yunan gazeteci Krikor Tsakitzian’a göre ise sporculardan biri girdiği çatışmada öldürüldü. Diğer sporcudan ise haber alınamıyor. Yani insan gerçekten hayret ediyor. Yahu senin Ermenistan’da işin nedir? Türkiye çok dikkatli olmalıdır. Çünkü Türkiye’nin komşuları maalesef ki çocuk yaştan itibaren Türk düşmanlığı ile yetişiyor. Yunanlılar sürekli batılıların kışkırtmasına gelmeye devam ediyor. Olan ise Yunan halkına oluyor. Hem Yunan halkı hem Ermeni halkı sürekli kandırılıyor ve Türk düşmanlığı … Okumaya devam et Ermenilere Desteğe Giden Yunan Sporcu Öldü!

Sağlık Bakanlığı Ambleminin Anlamı Nedir?

Sağlık Bakanlığı Ambleminin Anlamı Nedir? Antik Yunan da ki Efsaneye Göre; Asklepiona Gelen Bir Hasta Hastanenin Girişinde İki Yılanın Bir Taş Oyuğunun İçinden Süt İçtiğini Ve Sütü Zehirleri ile Birlikte Karıştırıp Tasa Geri Boşalttığını Tesadüfen Görür.Hasta İyileşemeceği Görüşüyle Asklepion’a alınnmayınca ,acıı Çekmektense Ölmek İyidir Demiş, Süt -Zehir Karışımını İçmiştir. Ama Ölmek Yerine İyileşir. Yılan Zehrinin Şifa Verici Yönü Böylece Ortaya Çıkar. Antik Çağın Ünlü Hekimi Bergamalı Galen, Asklepion Sembolünün Çifte Yılan Olmasına Karar Verir.Bugün Bu Büyük Kırmızı Granitten Yapılmış Devasa Çanak Ayasofyamızın Narteksinde (Son Cemaat Yerinde) Sergilenmektedir. Ve Bu Hikayeyi Canlandırmaktadır. Sağlık bakanlığı ambleminde de bu yüzden Yılan vardır. Türkiye’de … Okumaya devam et Sağlık Bakanlığı Ambleminin Anlamı Nedir?

Yunanistan Başpiskoposu İslam’a Saldırdı!

Yunanistan Başpiskoposu İslam’a Saldırdı! Yunanistan Başpiskoposu İeronimos, OPEN TV kanalında katıldığı Yunanistan’ın kurtuluş savaşı ile ilgili bir programa katıldı. İeronimos katıldığı programda “İslam’ın bir din olmadığını” ve “Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğunu” söyledi. Elinde kurtuluş savaşından kalma olduğunu söylediği bir silah ve kimi kutsal emanetlerle kamera karşısına geçen İeronimos “İslam, onun insanları din değil, siyasi bir parti, siyasi bir istek ve savaş insanları, yayılmacılığın insanlarıdır. İslam’ın özelliği bu. Muhammed’in öğretileri de bunu söylüyor.” sözünü kullandı. Okumaya devam et Yunanistan Başpiskoposu İslam’a Saldırdı!

Yunan Biliminde Miletoslu Tales

 Yunan Biliminde Miletoslu Tales  İlk önemli Yunan bilim okulu Doğu Akdeniz’de ortaya çıktı. Okulun en etkili filozoflarından biri, bugün Türkiye sınırları içinde bulunan eski liman kenti Miletos’tan (Milet) Thales’ti. Bir matematikçi ve gökbilimci olan Thales, her şeyin ana maddesinin su olduğunu, Br disk biçiminde olan Dünya’nın suda yüzüğünü söylüyordu. İnsanın kafasını karıştıran olaylara, doğada olup bitenlere bakarak bir açıklama getirmeye çalıştığı için Thales’in yaptığı çok önemlidir. Örneğin, depremlerin nedeninin kızgın Tanrılar değil, okyanuslardaki sıcak su püskürmeleri olduğunu ileri sürmekteydi. Okumaya devam et Yunan Biliminde Miletoslu Tales

Yunan Kralları Gerçeği

Yunan Kralları yunan değildi. Avrupa’nın büyük devletlerinin kukla devlet olarak kurdukları Yunanistan’ın ilk Kralı Otto Alman’dı. Sonraki Kral George ise Danimarkalıydı. Kontastantin ve Alexsander’da onun çocuklarıydı. Kısaca yunanlılar 1832’de bağımsız olmuştu ama ipler onu kuran büyük devletlerin elindeydi her zaman… Kaynak: Büyük Larousse – BİR SOLUKTA TARİH Okumaya devam et Yunan Kralları Gerçeği