Depremleri Ölçme Ve İzleme

Dünyanın her yerinde depremler deprembilimciler (sismolog) tarafından izlenir ve incelenir. Deprembilimciler, deprem titreşimlerini saptamak amacıyla sismograf ya da depremölçer adı verilen duyarlı aygıtlar kullanırlar. Birçok sismograf ıssız bölgelere yerleştirilir. Bu aygıtlar fan sağlanan veriler, merkezi gözlemistasyonlarına iletilir. Günümüzde kullanılan depremölçerlerin çoğu elektroniktir. Bunlar, titreşimleri sayısal (dijital) olarak saptar. Rlre edilen bilgiler, sismogram adı verilen şok dalgalarının görsel kaydına dönüştürülür.

Elektronik olmayan basit depremölçerler, bir ağırlığa bağlı bir kalemden oluşan kayıt aygıtı yardımıyla dalgaların titreşimlerini kaydeder. Yani bir sismogram meydana getirir. Ağırlık ve kalem bir çerçeveye bağlıdır. Ayrıca depremölçerlerin yere sabitlenmiş olan dış çerçevesine bağlı, elektrikle çalışan bir döner silindir vardır. Deprem sırasında çerçeve ile silindir sallanır. Ancak ağırlık ve kalem hareketsiz kalır ve titreşimleri kaydeder.

Deprem sırasında, ağırlık ve kalem hareketsiz kalır ve titreşimleri sismogram olarak kağıda döker. Farklı açılardan yerleştirilen üç depremölçer, değişik yönlerdeki titreşimleri saptar.

Basit bir depremölçerin nasıl çalıştığını anlamak için 1 m uzunluğunda bir ipin ucuna suyla dolu küçük bir plastik şişe (ya da benzeri bir ağırlık) bağlayın, ipin ucundan tutup, elinizi hızla ileri geri sallandığınız zaman şişenin hemen hemen hiç hareket etmediğini göreceksiniz. Deprem titreşimlerini taklit etmek için elinizi hızla ileri – geri sallayın. Deprem sırasında, depremölçerdeki ağırlık ve kalem de işte böyle çalışır.

Bir Cevap Yazın