Avrupanın Osmanlıya Yönelik Sömürgeci Yaklaşımları

Britanya İngiliz İmparatorluğu, Osmanlı hakimiyetinde yani Ortadoğu’da bulunan zengin petrol yataklarından ötürü, buradaki etkinliğini artırmak adına stratejiler peşindeydi. Bunun yanı sıra Hindistan yolunun güvenliğini de sağlamak istiyordu. İngilizler, kendi sömürgelerinde asla izin vermeyecekleri milliyetçilik fikrini Osmanlı’da yaşayan gayrı Türklere karşı empoze etti. Böylece Orta Doğu’da arap devleti kurulması fikrini araplara aşıladılar. Aynı zamanda ruslar da Akdenize inmesin diye Osermenileri de Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırttılar.

Fransa, İhtilalden sonra önemli bir güç haline gelmiş ve Osmanlı toprakları üzerinde emellerini gerçekleştirmekten geri kalmamıştır. – Mesela Napolyon’un (ki, Fransa ile Osmanlı dostane ilişkilere sahipti.) Mısır’ı işgal etmesi gibi. Fransa, Osmanlı Devleti’ni paylaşmak niyetindeydi. Bu nedenle saçma sapan azınlık hakları gibi sebepleri öne sürüyordu. Osmanlı donanmasının Navarin’de yakılmasından sonra Fransa Cezayir’i işgal etmiş ve Mısır’da isyanları desteklemiştir.

İtalya, 20. Yüzyılda ‘’Büyük Güçlerin En Küçüğü’’ olarak anılmış, İngiliz – Fransız Sömürgeciliğinde bu yarış  içerisinde yer almak amacıyla eylemler gerçekleştirdi. Osmanlı’nın kuzey Afrika’daki son toprağı yani Trablusgarp’a yönelip asker çıkarttı ve işgal etmeye başladılar.

Rusya, Osmanlı Devleti’nin II. Viyana yenilgisinden sonra modernleşme ve teknikler ile güçlü bir şekilde ortaya çıktı. Çar I. Petro’dan itibaren İstanbul’u ele geçirme ve sıcak denizlere inme isteği oluşmuştu. Osmanlı Rus Savaşından sonra Küçük Kaynarca Antlaşması İmzalandı ve Rusya her konuda üstünlük sağladı. Rusya’nın bir de Panslavizm yani merkezi İstanbul olan bir Slav devleti kurma amacı vardı.

ABD, hedef olarak ermenileri belirledi ve Türkiye’yi , Batı Türkiye, Merkezi Türkiye ve Doğu Türkiye olmak üzere üçe ayırdı.

Bir Cevap Yazın