Kimyasal Devrimcinin Sonu…

Kimyasal Devrimci…


Fransa’da yanmaya başlayan devrim ateşi, ülkenin köklü bir
reforma ihtiyacı olduğuna inanan genç adamı da yakmış, de
Lavoisier, Fransız Devrimi sırasında aktif şekilde siyasetin
içinde yer almıştı. Hükümetin özel bir komisyonunda görev
alarak siyasî çalışmalara katılan Lavoisier, seçildiği
komitelerde devrin sosyal şartlarını ve ziraat sahalarını
inceledi. Fransa’nın jeolojik haritasının çıkarılması ve tarımda
verimin artırılması için uğraştı. Bu dönemlerde, sonradan çok
yaygınlaşacak olan yaşlılık sigortası ve vergi reformu gibi
projelere imza attı. Ülkesinin savunmasına yönelik
çalışmalarda da yer alarak barutun üretimini üstlendi.
Lavoisier’in çalıştığı kurum olan Ferme Generale, 1789
Fransız Devrimi öncesinde hükümet adına vergi toplayan özel
bir kuruluştu. Bu dönemde aynı kuruluşta çalışan birinin kızı
olan Marie Paulze’ye âşık oldu ve 1771’de onunla evlendi.
Evlendiklerinde Paulze henüz 13 yaşındaydı. Feodal krallıkla
yönetilmekte olan Fransa’da o dönemde tacirlerin veya
sanayicilerin devlet yönetimine etkisi yoktu. Yasalar, feodal
aristokrat kesimin çıkarlarını gözetecek şekilde
tasarlandığından güçlü olmak için soylu sınıfa mensup olmak
gerekiyordu. Aynı dönemde bu unvanlar parayla da satın
alınabiliyordu ve babası 1772’de Lavoisier’e soyluluk unvanı
satın aldı.


1789 Fransız İhtilali’nde ülkenin maliyesi ve ekonomik
kaynakları hakkında bir rapor hazırlayan Lavoisier, ölçü
sisteminde metrik birimlerin kullanılmasında da önemli rol
oynadı. Bu dönemde, yaptığı diğer işlerin yanında kimya
alanındaki çalışmalarına kendi kurduğu laboratuarda eşiyle
birlikte devam etti. Dönemin en geniş laboratuarlarından
birine sahip olan Lavoisier, bu laboratuarını 1768’de satın
aldığı Ferme Generale hisselerini satarak kurmuştu. Ancak
Ferme Generale, o dönemde halk tarafından sevilmeyen bir
kurumdu. Fakirlerden zorla vergi topluyordu. Lavoisier, sahip
olduğu hisselerden dolayı halk arasında sevilmese de, aynı
kurumla başka bir işe daha girişti. Lavoisier’in girişimiyle
Paris’in etrafındaki surlar yeniden inşa edildi ve duvarın
masrafları Ferme Generale’nin aracılığıyla halktan toplanan
vergiyle karşılandı. Bu yüzden halk bu duvarı hiç sevmemiş,
devrim başladığı gün ilk yıkılanlardan biri de bu duvar
olmuştu. Bütün bunlar, halkın Lavoisier’den nefret etmesine
sebep oldu.

Lavoisier, hayatına mal olacak hatalardan birini de 1780’de
yaptı. O dönemde Bilimler Akademisi’nin iki yıllık üyesi olan
Lavoisier, akademinin açtığı bir yarışmaya kızılötesi bir
dürbünle katılan genç bilim adamı olan Jean Paul Marat’ın bu
icadını geri çevirdi. İcadı geri çevrilen Marat, ihtilal
zamanında devrimin en önemli isimlerinden biri oldu ve
Lavoisier’den intikamını, onu idama götüren yolu açarak aldı.
‘Devrimin bilim adamına ihtiyacı yok!’

Fransız Devrimi gerçekleştiğinde Lavoisier, liberal ve
reform yanlısı kişilerin arasında yer almıştı. Etats-generaux
toplandığında yedek halk temsilcisi seçilerek Meclis tüzüğünü
hazırladı ve Paris Komünü’ne de seçilip, 1789 Derneği’ne
katıldı. Bütün bunların yanı sıra devlet hazinesinin idari
çalışmalarının içinde yer aldı. Ancak devrime yaptığı bu
hizmetlere rağmen, ihtilalcilerin hedefi olmaktan
kurtulamayacaktı. Halk, Ferme Generale hisselerine sahip
olmasını ve kendisinden zorla alınan vergilerle inşa edilen
Paris Duvarını unutmamıştı. Bir yandan basın onun aleyhine
yayınlar yaparken, diğer yandan da o sırada Fransa Ulusal
Meclisi üyesi olan, bir zamanlar icadını geri çevirdiği Jean
Paul Marat, Lavoisier’in mahkemeye çıkarılması ve idam
edilmesi için çalışmalarda bulunuyordu.


Devrimin ardından Ferme Generale 1791’de kapatıldı. Barut
çalışmalarına son verilen Lavoisier, barut fabrikalarındaki
görevinden alındı ve laboratuarından çıkarıldı. 1793 yılı
Kasım ayında Ferme Generale’nin yöneticileri ile birlikte
aralarında kayınpederinin de bulunduğu 31 kişiyle birlikte
tutuklanarak hapse atıldı. Bu kişiler 8 Mayıs 1794’te berber,
arabacı, kuyumcu, manav ve kasap gibi çeşitli mesleklerden
kişilerin oluşturduğu bir jüri karşısında Devrim
Mahkemesi’ne çıkarıldı. 31 kişi, bulundukları makamları
kullanarak kazanç sağlamakla suçlanıyordu. Savunması
sırasında bir bilim adamı olması öne çıkarıldı. Ancak
yargıçlardan biri “Devrimin bilim adamına ihtiyacı yok”
diyerek kimya alanındaki çalışmalarını dikkate almadı.
Mahkeme sonunda 8 kişi beraat etti. Geri kalanlar aynı günün
akşamında Paris Devrim Meydanı’na götürülerek tek tek
giyotinle idam edildi.

One comment

Bir Cevap Yazın