Stratejik Amaçlar ve Tedarik Zinciri Performans Ölçümü

Bir imalat organizasyonu için gerekli olan performans ölçüm türü aslında şirketin seçmiş olduğu imalat stratejisi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu ilişkinin kurulu olduğunu ve sürdüğünü gösteren iki neden vardır:

1-) Şirket kendi performansının stratejilerini karşılayıp karşılayamadığını belirleyebilir.

2-) Organizasyon içerisindeki insanlar neyin ölçüldüğüne odaklanabilirler böylelikle performans ölçümü şirketin yönünü çizecektir.

Yukarıda Tablo 4.1’de stratejik amaç örnekleri ve bunlara karşılık olarak uygulanan performans ölçümleri gösterilmektedir. Stratejik amaçlar nadiren tek bir performans ölçümü uygulanmasını gerektirir, genellikle stratejik amaçlar pek çok performans ölçümü kullanırlar ancak her zaman açık bir biçimde bunlar tanımlanmamaktadır. Örneğin; ürün kalitesi pek çok farklı yönden ölçülebilinir. Tek bir performans ölçümü seçmek zor olmasına rağmen, performans ölçümlerinin örgütün stratejik amaçları ile ilintili olması hayati bir unsurdur.

Bir Cevap Yazın