Kimya = Fizik + Matematik!

Kimyagerler Mendeleyev’in Tablosunu kendilerine alet yaptılar. Ancak elementlerin özelliklerinin neden periyodik olarak kendilerini tekrar ettiğini uzun süre anlayamadılar. Açıklama fizikçiler tarafından sağlandı. Periyodik Sistem yapısının yapısını güç için hesapladılar ve bulguları dikkat çekiciydi. “Kimyasal mekaniğin” tüm yasalarına uygun olarak kesinlikle doğru inşa edildiğini buldular: Ve bu yüzden Mendeleyev’in gerçekten büyük sezgisine ve derin kimya bilgisine hayran olabilmemiz mümkün. Fizikçiler atomun yapısını ayrıntılı olarak inceleyerek işe başladılar. Atomun kalbi çekirdeğidir. Çevresinde, sayısı çekirdekteki pozitif yüklerin sayısına eşit olan elektronları döndürür. Hidrojenin bir elektronu, potasyumun on iki, uranyumun doksan iki elektronu vardır. Nasıl dönüyorlar? Kaotik olarak, bir elektrik ampulünün etrafında çırpınan bir güveler sürüsü gibi mi, yoksa kesin bir sırada mı? Bu soruyu cevaplamak için bilim adamlarının yeni fiziksel teorilere başvurmaları ve yeni matematiksel yöntemler geliştirmeleri gerekiyordu. Ve işte buldukları şey: elektronlar, Güneş’in etrafındaki gezegenler gibi belirli yörüngelerde çekirdeğin etrafında dönüyor. “Her yörüngede kaç elektron var? Herhangi bir sayı mı yoksa sınırlı sayıda mı? ” kimyacılara sordu. “Kesinlikle sınırlı sayı!” fizikçiler cevapladı. “Tüm elektron kabukları sonlu bir kapasiteye sahiptir. Fizikçilerin elektron kabukları için kendi sembolleri vardır. Harf kullanırlar K , L , M , N , O , P ve Q harflerini kullanırlar . Bu harfler, kabukları çekirdekten uzaklıklarına göre belirtir. Matematikçilerle işbirliği içinde fizikçiler, her yörüngede kaç elektron bulunduğunu gösteren ayrıntılı bir şema hazırladılar. K 2 elektron ve artık sahip olabilir -shell. Birincisi hidrojen atomunda, ikincisi helyum atomunda görünür. Mendeleyev Tablosunun ilk döneminin sadece iki unsurdan oluşmasının nedeni budur. L çok daha fazla, yani, 8 elektron barındırabilir -kabuk. Bu kabuğa ait ilk elektronu lityum atomunda ve sonuncusunu neon atomunda buluyoruz. Lityumdan neona kadar elementler Mendeleyev Sisteminin ikinci dönemini oluşturur. Ve sonraki kabuklarda kaç elektron var? M -shell barındırır 18, N 32 -kabuk, O 50 -kabuk, p -kabuk 72, vs. İki elemanın en dıştaki elektron kabukları aynı şekilde düzenlenmişse, elemanların özellikleri benzerdir. Örneğin, lityum ve sodyum, her birinin dış kabuğunda tek bir elektron içerir. Ve bu onların Periyodik Sistemin aynı grubunda, yani birinci grupta olmalarını açıklar. Grup numarasının, gruptaki elementlerin atomlarındaki değerlik elektronlarının sayısına eşit olduğuna dikkat edin. Ve şimdi sonuç: aynı yapıya sahip dış elektron kabukları periyodik olarak yineleniyor. Bu nedenle elementlerin özellikleri de periyodik olarak tekrar eder.

Bir Cevap Yazın