Temel Duygu Kümeleri

 • Sevgi
 • Alt kümesi: Aşk, kabul görme, güven, hayranlık
 • Öfke
 • Alt kümesi: Hiddet, kızma, tükenme, sinirlenme, kin, rahatsızlık, alınganlık, düşmanlık, rahatsızlık, patolojik olduğunda nefret ve şiddet
 • Üzüntü
 • Alt kümesi: Acı, keder, neşesizlik, melankoli, kendine acıma, yalnızlık, umutsuzluk, kasvet, patolojik olduğunda depresyon.
 • Korku
 • Alt kümesi: Kaygı, tasa, huzursuzluk, çekinme, ürkme, dehşet, kuruntu, şüphe, hayret, patolojik olduğunda fobi ve panik
 • Zevk
 • Alt kümesi: Mutluluk, coşku, rahatlama, tatmin, haz, sevinç, gurur, heyecan ve en uç noktada mani
 • Şaşkınlık
 • Alt kümesi: Şok, hayret, afallama, merak
 • İğrenme
 • Alt kümesi: Tiksinme, aşağılama, hor görme, itici bulma
 • Utanma
 • Alt kümesi: Mahcubiyet, küçük düşme

Bir Cevap Yazın