Yıldırım Beyazıd’ın Eşlerinin Kökeni

Devletşah ve Despina adlı 2 hatunundan ayrıca, daha 6 eşi saptanıyorsa da tarih bilgileri güvenilir değildir. Örneğin ikisi de Maria adlı eşleriyle babası Murad Hüdavendigar’ın eşi, Ivan Şişman kızı Maria; hatta II. Murad’ın eşi, Yılıkoğlu Ivan Brankoviç’in kızı Marya, kimi kaynaklarda karıştırılmıştır. Soy cetvellerinde Yıldırım’ın 12 oğlu, 5 kızı gösterilmiş, ancak bunların anneleri belirtilememiştir. Behcetü’t-tevarih’te, Yıldırım’ın şehzadelerinin annelerinin “kırnak” (Oğuz Türkçesinde savaş tutsağı, cariye) olduğu; Cihannümtl’da da “Bayezid Hanın yedi oğlu var idi, cümlesi cariyedendi,” diye yazar. Bunlar üstünkörü tanımlamalardır. Kazım Baykal’ın Bursa ve Anıtlarınndaki, “Bayezid’in karısı, Mahmud’un annesi Bülbül Hatun olacak” vb bilgiler de güvenilir değildir. Yıldırım’ın ailesiyle ilgili belirsizliklerin temelinde 1402 Ankara Muharebesi sonrasındaki kargaşa vardır. Bu uğursuz olay, Osmanlı Devletine on yıl sürecek bir sarsıntı yaşatırken şehzadeler, sultanlar, hatunlar adeta bir kasırga önünde savrulmuşlardır.

Bursa Sarayı Haremi, Osmanoğullarının dördüncüsü olan Yıldırım zamanında olasılıkla daha kalabalıktı. Osman Bey bir veya iki, Orhan Bey 3 eşle yetinmişlerken Murad Hüdavendigar’ın hareminde 7 hatun yer almış; oğlu Yıldırım Bayezid’se 13 yıllık saltanatını 8 hatunla renklendirmiştir.

Despina (Sırp) ,

Devletşah (Türk) ,

Hafsa (Türk) ,

Maria (İspanyol) ,

Maria (ll) (Macar) ,

Angelina (Rum) ,

V. loannes’in kızı (Rum) ,

Prens Kostantin’in kızı (Bulgar)

Bunlardan, Devletşah dışındakilerden biri veya birkaçı, Devlet Hatun sanını taşıyordu.

Kaynak: Bu Mülkün Kadın Sultanlar Necdetsakaoğlu

Bir Cevap Yazın