II. Beyazıt’ın Acı Sonu

Anadolu’da yaşayan Türklerin Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce haşhaş ekimi, afyon üretimi ve kullanımını bildikleri kabul edilmekle birlikte, afyonun kullanımını anlatan yazılara milattan sonra XIV. yüzyılda rastlanmaktadır. Anadolu Selçuklularının yıkılmasından sonra kurulan Karamanoğulları döneminde afyon kullananların bulunduğu, hatta Karamanoğullarının son hükümdarlarından Ali Beyin oğlu II. Mehmet’in (1424) içinde baharat, bal, afyon ya da esrar bulunan ”Macunu Müferriha” (iç açan, ferahlık veren macun) adı verilen bir macuna alışkın olduğu bilinmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Anadolu’da afyon kullanımının ve afyon bağımlılığının arttığı, divan şairlerinden birçoğunun, kimi şehzadelerin, hatta padişahların afyon kullandığı yazılmıştır.

Tahta geçmeden önce Amasya’da valilik yapan II. Beyazıt, (1447 – 1512) Müeyyed Zade ve Ahmet Çelebi’yle yakın arkadaşlık kurmuş; şair Mihri Hatun’la birlikte afyon ve esrar kullanmaya başlamış, bu maddelerin tutsağı olmuştur. Bu durumu haber alan Fatih Sultan Mehmet, II. Beyazıt’ı afyona, macuna, alıştırdıkları, hazine gelirlerini kötü kullandıkları, zina yaptıkları gerekçesiyle Müeyyed Zade’nin ve Ahmet Çelebi’nin boynunun vurulmasını Beyazıt’ın Konya’ya gitmesini buyurmuştur.

Bu buyruk uygulanmadan önce durumdan haberdar olan II. Beyazıt, iki yakın dostuna on birer akçe, değerli taşlar ve at vererek kaçmalarını sağlamış, kendisi de Konya’ya gitmiştir. II. Beyazıt gerek Konya Valiliği, gerek Padişahlığı sırasında afyon, alkol ve esrar alışkanlığını sürdürmüş, yönetimle hiç ilgilenmemiş, devlet işleri kötüye gitmeye başlamıştır. Bu durum karşısında, oğlu Yavuz Sultan Selim (1567 – 1520), devlet erkanı ve yeniçerilerin yardımıyla babasını tahttan indirerek yerine geçmiş, onu Çorlu yakınlarına sürmüştür. Uzun süre burada sürgün kalan II. Beyazıt’ın aldığı uyuşturucuların etkisiyle zehirlenip öldüğü, intihar amacıyla bol uyuşturucu alıp kendisini öldürdüğü ya da zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin söylentiler vardır.

Bir Cevap Yazın