Remziye Hisar Bibliyografya

Prof. Dr. Remziye Hisar (1902 -1992)

1902’de Üsküp’te doğmuştur. Çapa Kız Muallim Mektebi’nden 1919 yılında mezun olduktan sonra İstanbul darülfünunu Kimya Bölümü’ne kaydolmuştur. 1 – 2 ay buraya devam ettikten sonra öğretmenlik yapmak üzere Bakü’ye gitmiştir. Burada 1 sene kaldıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve 1922’de Adana Darülmuallimatı’na öğretmen olarak tayin edilmiştir. 1923 – 1924 devresinde girdiği Paris Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 1926’da Chimie Appliquee ve Chimie Generale, 1927’de Chimie Biologie, 1928’de Physique Generale sertifikalarını aldıktan sonra 1929’da doktoraya başlamıştır. Ancak Vekalet’in kendisini geri çağırması üzerine doktorasını tamamlaması ancak ikinci defa gittikten sonra 1933’te mümkün olmuştur. Doktorasını Paul Pascal ile yapmıştır. 1933’te Fen Fakültesi Umumi Kimya doçentliğine tayin olunmuş, ancak 1936 yılında Prof. Arndt ile aralarındaki anlaşmazlık sonucu üniversiteden ayrılmıştır. 1936 – 1942 seneleri arasında Ankara Merkez Hıfssıhha Enstitüsü Farmakodinami Şubesi Kimya Mütehassılığında bulunmuş, 1942’de doçentlik imtihanını vererek Eczacı Okulu Analitik Kimya ve Toksikoloji doçentliğine getirilmiş, 1947 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi ve bilahare Maden Fakültesi kimya doçentliği vazifelerinde bulunmuştur. 1942 – 1947 seneleri arasında Eczacılık Okulu’nda haftada iki saatlik ”Analitik Kimya” dersiyle, 1944 – 1945 senelerinde haftada iki saatlik ”Toksikoloji” derslerini vermiş ve laboratuvarlarını idare etmiştir. 1947 – 1957 seneleri arasında ilk önce Teknik Üniversite Makina Fakültesi’nde haftada iki saat ”Yakacak Kimyası” ve üç saat laboratuvar, bilahare Maden Fakültesi’nde haftada altı saat laboratuvar tedrisatını yapmıştır. Toksikoloji Notları adlı telif bir eser neşretmiş, William C. McLewis’ten Mufassal Fiziki Kimya adlı eseri Türkçeye çevirmiştir. Ayrıca 40 sayfalık Analitik Laboratuvarı adlı taşbasması bir eseri vardır.

1957’de Arndt’ın gitmesiyle Fen Fakültesi’nde bir profesörlük açılmış, Remziye Hisar da bu kadroya Teknik Üniversite’den müracaat etmiştir. Fakat bu kadroya Baha Erdem tayin edilmiştir. Bunun üzerine Remziye Hisar Şura-yı Devlet’e müracaat etmiş ayrıca, Dekan Fahir Yeniçay aleyhine de dava açmıştır. Ancak 27 Mayıs 1969 ihtilalinde davalar düşmüştür. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde Kimya Profesörü olmuştur. 1963 – 1973 tarihleri arasında aynı üniversitenin Kimya Fakültesi’nde analitik kimya kürsü başkanlığı yapmış ve 1973 tarihinde emekli olmuştur. Fransa Hükümeti tarafından kendisine 1956 yılında Officier de l’Academie nişanı verilmiştir. 1992’de vefat etmiştir.

Kaynak: Bilimin Öncü Kadını Remziye Hisar

Bir Cevap Yazın