Papa: Dinsiz Türkler İle Yapılan Antlaşmanın Tanrı Katında Hükmü Yoktur!

“Dinsiz Türkler ile yapılan antlaşmanın Tanrı katında hükmü yoktur” dedi.

Varna Savaşı, 10 Kasım 1444 tarihinde, Papalık önderliğinde Macar, Leh (Polonyalı), Eflak, Çek Paralı Askerleri ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Birleşik Haçlı ordusu ile Osmanlı Sultanı II. Murat önderliğindeki Türk ordusu arasında bugünkü Bulgaristan’ın Varna şehri yakınında yapılmış bir savaştır. Savaşı Türkler kazanmıştır. Peki bu savaşın çıkmasının sebebi neydi?

Sebep aslında çok basit. Türk-Moğol hükümdarı Timur darbesiden sonra Osmanlı Türkleri için işler pek yolunda gitmiyordu. Varna Savaşından önceki Niş muharebesinde Osmanlılar büyük bir yenilgiye uğramıştı. Hatta savaş sırasında Devşirme olan Arnavut İskender Beğ (Skender Beg) askerleri ile birlikte Türklere ihanet etti. Türk kökenli paşalar ve beğler ise canla başla savaşmasına rağmen savaşta Türkler yenildi. Bu yenilginin neticesinde ise Edirne Segedin Antlaşması imzalandı. Antlaşma, Hristiyanlar lehine bir antlaşmaydı. II. Murad’da bu vahim hadiseden sonra tahttan çekileceğini ilan etti ve tahtı oğlu Mehmed’e (İstanbul’u fethedecek kişi) bıraktı. Bunu duyan Papa ise fırsat bu fırsat, Türk ülkesinin başına bir çocuk geçti, hemen savaş ilan edip Türkleri Avrupa’dan kovalım diyerek Edirne Segedin antlaşmasını iptal etti, bu karara tüm hristiyanlar katılmadı, bazı gururlu hristiyanlar ise sözümüzden dönmeyiz, dediler, ancak papa şunları söyledi;

“Dinsiz Türkler ile yapılan antlaşmanın Tanrı katında hükmü yoktur” dedi.

Bunun üzerine yeni bir haçlı ordusu kuruldu. Osmanlı tahtından olan Mehmed derhal babasına ulaklar vasıtası ile haber göndererek tahta geçmesi gerektiğini söyledi. Bazı kaynaklara göre ise Murad’a haber verenler aslında Mehmed değil yanındaki paşalardır. Murad ise bu çağrıya kayıtsız kaldı ve en sonunda II. Murad’a şu mektup gönderildi;

“Eğer Sultan sen isen gel ve orduları yönet, Eğer Sultan Ben isem, emrediyorum Ordunun başına geç”

Daha sonra ise II. Murad tekrar tahta ve ordunun başına geçti.

Türk Ordusunda en önde giden askerin önünde kocaman bir mızrak ve mızrağın başında da Papa’nın bozduğu Antlaşma metni vardı. Türkler bu metni gösterek düşmanlarına onursuz diyorlardı.

Sonrasında ise büyük bir savaş yaşandı, iki taraftan da çok kayıplar verildi. Haçlı ordusu Osmanlıları ezip geçiyordu. Akıncılar canla başla savaşıyordu. Haçlı orduları Sultanın yanına kadar yaklaştılar ve Sultan Murat yanındaki Yeniçerilere de emir verdi. Artık Sultan dahil herkes savaşın içindeydi. Ancak savaşın seyri bir anda değişti. Yeniçerilerin de büyük gayretiyle bu sefer kazanan Türkler oldu ve haçlı birliği büyük bir yenilgiye uğradı. Savaşta ölen Leh Kralı III. Władysław’ın kesik başı mızrağa geçirildi ve ibret-i alem olsun diye her yerde dolaştırıldı. Bu olaydan sonra Osmanlı’nın yükselişi başlar ve II. Murad öldükten sonra tahta tekrar II. Mehmed geçer. Mehmed ise İstanbul’u fetheder ve Fatih unvanını alır.

Bir Cevap Yazın