Arap Kesen Ebu Muzahim (Sulu Kağan)

Araplar İslam’ı yaymak için Türkistan Coğrafyasına akınlar ettiğinde Türkler dağınık halde, başsız bir şekilde yaşıyordu. Büyük Arap İstilası karşısında Türkler bir bir dökülüyordu. Bazı Türkler ise örgütlenerek bu istilaya karşı çıktı. Bunların başında Türgişler geliyordu. Oğuz Türklerinin atalarının kurduğu Türkeş (Türgeş/Türgiş) Kağanlığı, Emevi ordusunu Maveraünnehir’de 3 gün susuz bırakıp kılıçtan geçirmiştir. Bazı Araplar bugünü Yevmil Atash (Susuzluk Günü) olarak anmaktadır ve tarih kitaplarında Türkeş Kağanı Sulu Kağan’a Ebu Muzahim (Zahmet Veren) denmektedir. Sulu Kağan vefat ettiğinde ise Türkler için tekrar sıkıntılar başlar ve bir süre sonra Türklerin bazıları zorla bazıları ise kendi istekleri ile Müslüman olur…

Acaba Sulu Kağan günümüz de Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyeli Arap’ı görse ne düşünürdü?

Not: Sulu Kağan’ın adının Arapları susuz bırakması ile alakası yoktur.

Bir Cevap Yazın