Kromozom Haritası

Bütün organizmalar (canlı varlıklar), yaşamın temel birimi olan hücrelerden meydana gelir. Her hücrenin içinde, çekirdek denen minicik bir top bulunur. Onun da içinde kromozom denilen ipliksi yapılar vardır. Thomas Morgan ve araştırma ekibi, Mendel’in ortaya attığı birimlerin gerçekten var olan ve her kromozomun belli bir noktasında yerleşik olan birtakım fiziksel birimler olduğunu buldular. Yunancada doğum anlamına gelen sözcükten yola çıkarak ”gen” adını verdiler. Bu buluşun sayesinde de ilk ayrıntılı kromozom haritası” nı çıkardılar. Bu harita, genlerin bir kromozom üzerindeki yerini gösterdi. 1922’de, sivrisineklerinin kromozomları üzerinde yer alan 2000’den fazla genin yerini gösteren bir harita çıkardılar. Bu da onların sineklerde beyaz gözden sorumlu geni tanımlamalarını sağladı. Böylece Mendel’in kuramlarının doğru olduğunu gösterip, kanıtlarını ortaya koydular.

Bir Cevap Yazın