Güce En Düşkün Irk: İnsanlar

“… Dokuz yüzük varlıklar arasında güce en düşkün insan ırkına bahşedilmişti.”

Onlar Nazgul’lar!

Nazgûl, J. R. R. Tolkien’in kurgusal Orta Dünya evreninde, Sauron’un şeytani hizmetkarları olan hayaletlere verilen isimdir. Söz kökeni, Kara Lisan’da nazg (yüzük) ve gûl (hayalet, tayf) sözleridir. Bu yüzden kendilerine Yüzük Tayfları da denir. Diğer adları ise, Kara Süvariler, Dokuz Süvari ya da kısaca Dokuzlar`dır.

Kendi zamanlarının en kudretli ve ihtişamlı insan krallarıydılar. Söylentiye göre aralarında en kudretlileri olan Cadı Kral ile birlikte içlerinden 3 tanesinin soyu Numenor Kralları’na dayanmaktadır. Soylu ailelerden geliyor bu yüzük sahipleri. İşte Sauron’un en şeytani hizmetkarları işte bu Yüzük Tayfları’dır. Sauron tarafından yapılan güç yüzükleri arasında amacına ulaşanlar, insanlara bahşedilen bu dokuz yüzüktür. Zira insanlar tamahkârdır. Güneşin İkinci Çağı’nda her birine birer yüzük verildi. Sauron’un Gölgeler Diyarı Mordor’da hepsine hükmedecek tek yüzüğü yapması sonra birer birer Gölge Dünya’ya göçtüler ve Yüzük Tayfları oldular. Minas Morgul’da barınan Angmarlı Cadı Kral hepsinin başı, Sauron’un en önemli ikinci adamıdır. Güneşin İkinci Çağı’ndan Güneşin Üçüncü Çağı’nın sonuna kadar nerede olup , neler yaptıklarına dair bilgiler yoktur. Ruhları tek yüzüğe bağlıdır. Amon Sul’ün Bekçi Kule’sinde Frodo’yu yakalamayı başarıp, yaraladılar ama güç yüzüğünü alamadılar.

Son olarak Kara Kapılar önünde savaşmaya geldiklerinde kartalların kralı Gwahir ve diğer kartallar ile birlikte püskürtüldüler ve yüzüğün yokedilmesi ile birlikte yok oldular.

Bir Cevap Yazın