Lojistik Faaliyetler

Tedarik Zinciri Yönetimi Lojistik Faaliyetler

Tüm hammadde, mamul/ yarı mamul hareketleri ve depolanması, bölümlendirilmesi ve kayıtları, pazarlama kanallarının akışkanlığının sağlanması, siparişleri yerine getirmedeki maliyet etkilerinin minimize edilmesi ve böylece kârlılığın artırılması lojistiğin başlıca görevleri arasındadır. Lojistik bu görevleri yerine getirirken, pazarın durumu, çalışılan sektörün durumu, rekabet durumu hangi lojistik faaliyetin öncelik gerektirdiğini belirlemektedir. O nedenle lojistik faaliyetlere ilişkin keskin sınırlar belirlemek doğru olmayacaktır. Ancak her çalışma alanının temel dinamikleri sözkonusudur, bu görüş doğrultusunda bir öncelik belirlenmek istenirse, lojistik faaliyetleri, birçok alan uzmanının görüşleri doğrultusunda sınıflandırabiliriz;

• Talep tahmini
• Stok yönetimi
• Depo Yönetimi
• Müşteri hizmetleri
• Elleçleme
• Taşıma
• Ambalajlama

Bu faaliyetlerin tamamı, bilgi akışı dâhilinde gerçekleşmektedir. O nedenle tüm faaliyetleri
birbirine bağlayacak şekilde, bilgi teknolojilerin desteği gerekmektedir. (Şekil 7.3)

Sadece lojistik faaliyetleri, şekilde belirtilen faaliyetlerle sınırlandırmak doğru olmaz,bu faaliyetlere ilaveten;

• Sipariş İşleme
• Satış Sonrası Servis Desteği
• Fabrika ve Depo Yeri Seçimi
• Satın Alma
• Gümrükleme
• Atık Parça Yönetimi


gibi faaliyetleri dahil etmek uygun olacaktır.

Bir Cevap Yazın