Kral Arthur Yasaları

Kral Arthur Yasaları

Zorbalık ya da cinayet yapmamak

Hainlikten kaçınmak

Hiçbir şekilde zalim olmamak, aksine merhamet isteyenlere merhamet göstermek

Her zaman Leydi, hanımefendi ve dulların imdadına yetişmek

Leydi, hanımefendi ve dullara asla zorbalık yapmamak

Aşk, dünyevî mülk gibi yanlış amaçlar güden savaşlarda yer almamak

Bir Cevap Yazın