ABD’de Dini Hayat

Amerika Birleşik Devletleri’nde din, hayatın içinde olan ve yaşayan bir olgudur. Amerikan halkı aslında gayet dindardır ancak dinci değildir. Amerikan siyaseti ile din birbirinden tamamen ayrılmıştır. Yani Amerika’da din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır fakat Amerika’da başkanlar İncil’e el basarak göreve gelirler. Amerikan Başkanı John Kennedy 1960’ta başkan adayıyken, Teksas’ta yaptığı bir konuşmada “Ben Katolik bir başkan adayı değilim. Kamu işlerinde kilisem adına konuşmam, kilise de benim adıma konuşmaz.” demiştir. Amerika’da bir Müslüman da her hangi bir devlet kurumunda göreve başlarken Kuran’a el basarak yemin eder.

Amerika’da paranın üstünde “God We Trust” yani “Tanrı Bizimledir” yazar. Amerikalılar dini, siyaset alanında sadece kültür olarak yaşarlar. Özellerinde ise sadece içlerinde yaşarlar. Kimse sizi bir dine veya mezhebe inanmayı zorlamaz. Amerika’da din, özgürlükçü bir yapıdadır. Amerika’da en çok inanılan din ise Hristiyanlığın Protestan Mezhebidir. Protestan mezhebi diğer hristiyan mezheplere göre daha özgürlükçü bir yapıdadır ve ana dilde ibadeti savunur. Tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde de dini anlamda yobaz insanlar vardır fakat bu yobaz insanlar azınlıktadır. Amerika’n halkının %20 civarı dinsizdir, fakat Tanrı’ya inanır. Protestanlık ve Katoliklik dışında geriye kalanlar ise Ateistlerden, Müslümanlardan, Musevilerden ve bazı ufak dinlerden oluşmaktadır.

ABD’de dini hayat böyledir. Bununla birlikte din ile alay edenler, dini ciddiye almayanlar, din üzerinden sık sık parodi yapanlar da vardır ancak kimse kimseye karışmaz. ABD özgürlükçü bir ülkedir ancak son zamanlarda Yobaz Gerici Sol’un ABD siyasetinde iyice boy göstermeye başlaması, SJW yani Toplumsal Adalet Savaşçısı olarak adlandırılan kişilerin çoğalması ABD’de ki özgürlük ortamını gün geçtikçe zayıflatmaktadır.

Bir Cevap Yazın