Tarihte Bugün: 5 Mart

  • Daniel Kahneman doğdu. 2002’de Nobel Ekonomi Ödülü’nden pay alan Amerikalı psikolog (şimdi İsrail’de doğdu), “psikolojik araştırmalardan ekonomi bilimine, özellikle de belirsizlik altında insan yargısı ve karar vermeyle ilgili içgörülere sahip olduğu için.” Psikoloji için Nobel Ödülü olmadığı için, Nobel ödülü alan ikinci psikolog oldu. İnsanda görünüşte mantıksız risk yönetimi davranışını açıklamak için ekonomi ve bilişsel bilimi bütünleştiren davranışsal finans teorilerine öncülük etti. Buluşsalları kullanarak yaygın insan hataları için bilişsel bir temel oluşturmak ve Umut Teorisi’ni geliştirmek için Amos Tversky ve diğerleriyle işbirliği yaptı. 5 Mart 1934 yılı.
  • Édouard Joseph Louis-Marie van Beneden doğdu. Beneden, cinsiyet hücrelerinde döllenme ve vücut hücrelerindeki kromozom sayılarıyla ilgili keşifleriyle tanınan Belçikalı embriyolog ve sitologdu. 1883’ten itibaren atlarda bulunan bir bağırsak solucanı olan Ascaris megalocephala solucanını denedi. Çalışmaları, cinsel döllenmenin iki farklı hücre yarı çekirdeklerinin birleşmesinden kaynaklandırdığını gösterdi. Böylece, yarısı erkek sperminden, diğer yarısı dişi yumurtadan elde edilen kromozom sayısı ile yeni bir tek hücre oluşturulur. Van Beneden ayrıca kromozom sayısının bir türün her vücut hücresi için sabit olduğunu belirledi. Memelilerde embriyo oluşumu teorisi standart bir bilimsel ilke haline geldi.
  • Hüseyin Tevfik Paşa’nın Lineer Cebir kitabı basıldı. 5 Mart 1882 yılı.
  • Uzay aracı Voyager-1, Jüpiter’e 275.000 km yaklaştı. 5 Mart 1979 yılı.
  • Fransız matematikçi Laplace, 78 yaşında öldü. 5 Mart 1827 yılı.
  • Joesph Weizenbaum öldü. Eliza olarak bilinen ve insan sohbetini taklit edebilecek bilgisayar programını yazılı iletişimde tasarlayarak kullanıcıya empatik bir psikoloğa benzeyen yanıtlar vermesiyle hatırlanan Alman mühendis ve bilgisayar bilimcisi. Adını My Fair Lady, Eliza Doolittle oyunundaki karakterden almıştır. Bir çocukken, 1930’ların ortalarında Almanya’daki Yahudilere nazi zulmünden kaçan ebeveynleriyle birlikte ABD’ye göç etti. Bilgisayar kariyerinde 1955 yılında General Electric’te bankacılık uygulamaları için tasarlanmış ilk bilgisayar sistemini oluşturan ekibe katıldı. 1976’ya gelindiğinde, Bilgisayar Gücü ve İnsan Aklı: Yargıdan Hesaplamayaadlı kitabında, bilgisayarlarda yapay zekanın güçlenmesinde hangi sınırların benimsenmesi gerektiğini sorguluyordu. 5 Mart 2008 yılı.

Bir Cevap Yazın