Emevilerin İnsanlığa Tek Katkısı

Bu paylaşımda Emevilerin Türklerle karşı olan tutumundan veya Arapların kendi iç meselesi olan Ali-Muaviye olaylarında bahsetmeyeceğiz. Direkt olarak Emevilerin insanlığa olan katkısından bahsedeceğiz.

Ortaçağ Avrupası karanlık dönemi yaşıyordu. İncil hariç bütün kitaplar yakıldı. Engizisyon mahkemeleri ile kadınlar cadı diye katlediliyordu. Eski Yunan eserleri okumak veya bulundurmaya ölüm cezasj veriliyordu. Her şey kilisenin elindeydi. İste bu dönemde Emeviler eski Yunan filozofların eserlerin bir bir Arapçaya çevirmeye başladı ve Yunan antik dönem düşünürlerin eserleri yok olmaktan kurtuldu. Bunun sayesinde Avrupa’dan kaçan bilim adamları ve düşünürler İslam coğrafyasına gelmeye başladı .Emevileri yıkan Abbasiler de bu mirası devam ettirdi .Ama uzun süre kalıcı olamad. Abbasiler Emevi saraylarini yıktı ve buna rağmen kalıntılara bakınca büyük saraylar inşa ettikleri görülür. İste bu Eski eserler ile felsefi ve bilim yapma mirası ile mimari mirası Endülüs Emevileri daha üste çıkardı. Emevi yönetimi her ne kadar yobaz olmakla suçlansa da o zamanın dünyasına baktığımız zaman gayet ileri oldukları görülmektedir. Emeviler Avrupa’ya yakın olan topraklarında çok rahat bir yönetim sergilemişlerdir. Bilim adamlarına sahip çıkmışlardır. Ancak aynı Emeviler Orta Asya’da Türklere karşı Avrupalılara gösterdiği hoş görüyü göstermemiştir. Yazının başında da dediğimiz gibi burada Emevilerin Türklerle olan ilişkisini anlatmayacağız, bu başka bir konumuzdur. Ayrıca dünyada İslamiyeti en çok yayan Hanedan Emevilerdir. Ne Osmanlı Türkleri ne de Selçuklular Emeviler gibi İslamiyeti yayamamıştır fakat İslamiyet’i en çok koruyanlar da kesinlikle Türklerdir.

Bir Cevap Yazın