Tarihte Bugün: 7 Mart

  • Stanley Lloyd Miller doğdu. 1953’ten başlayarak, ilkel, yeni oluşmuş dünyadaki inorganik kimyasallardan yaşamın olası kökenini belirlemek için bir dizi ünlü deney yapan Amerikalı kimyager. En erken atmosferi oluşturduğuna inanılan hidrojen, amonyak, metan ve su gibi gazları azaltma karışımlarından elektriksel deşarjları (fırtınaları simüle ederek) geçirdi. Günler sonra yapılan analizler, ortaya çıkan kimyasalların glisin ve alanin, en basit amino asitler, proteinlerin temel yapı taşlarını içerdiğini gösterdi. Diğer bileşikler üre, aldehitler ve karboksilik asitleri içeriyordu. Bu nedenle bir “ilkel çorba”, yaşamın karmaşık organik moleküllerinin kökeninin eksik olsa da şu anda kabul edilen en makul açıklamasıdır. 7 Mart 1930 yılı.
  • Fransız fizikçi Becquerel doğdu. 7 Mart 1788 yılı.
  • Jüpiter ve Uranüs’ün de Satürn gibi halkaları olduğu tespit edildi. 7 Mart 1979 yılı.
  • Dünya tarihinin önemli filozoflarından Aristo 62 yaşında öldü. M.Ö. 7 Mart 322 Yılı.
  • Edward Mills Purcell öldü. 1952 Nobel Fizik Ödülü’nü Felix Bloch ile sıvılarda ve katı maddelerde bağımsız olarak nükleer manyetik rezonans (NMR) geliştirdiği için paylaşan Amerikalı fizikçi. NMR, saf malzemelerin moleküler yapısını ve karışımların bileşimini incelemek için yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir araç haline gelmiştir. Yöntem atom çekirdeklerinin manyetik alanlarını algılar ve ölçer. 7 Mar 1997 yılı.

Bir Cevap Yazın