Karma Taşımacılık

Küresel Yük Taşımacılığı Modları: Karma Taşımacılık

Karma taşımacılık, aynı ürünü taşımak için birden fazla taşımacılık modunun (türünün) birlikte kullanıldığı bir taşımacılık türüdür. Taşımacılığın en karmaşık yapılarından birisini oluşturmaktadır. En sık kullanılan taşıma modları kara, deniz ve demir yollarıdır. Karma taşımacılık küresel iş hayatının ortaya çıkardığı bir gelişmedir. Küresel tedarik zinciri içerisinde pek çok değişik ülkeye değişik ulaşım yolları ile bağlantı yapıldığı için 8. Ünite – Küresel Boyutuyla Tedarik Zinciri Yönetimi 159 küresel tedarik zinciri yönetimine en uygun ve en çok kullanılan taşımacılık modudur. Günümüzde koordinasyonu en iyi şekilde sağlayabilmek için gelişmiş bilişim sistemleri kullanan karma taşımacılık şirketleri kurulmuştur. Karma taşımacılıkta amaç, hız, maliyet, güvenlik ve hizmet kalitesi unsurlarının en uygun bileşimini elde etmektir. Karma taşımacılığın üç farklı uygulama şekli bulunmaktadır. Bunlar;

1- Çok Modlu Taşımacılık (Multimodel Transportation): İki ya da daha fazla taşımacılık modunun kullanıldığı ve mod değişimleri sırasında yüklerin doğrudan elleçlendiği bir taşımacılık sistemidir. Bu taşımacılık türünün en önemli özelliği kara ve denizyolu taşımacılık şirketlerinin birbirleri ile koordineli çalışmaması, göndericinin hem karayolu hem de denizyolu taşımacılık şirketleri ile ayrı ayrı anlaşmalar yapmasıdır.

2- Modlararası Taşımacılık (Intermodal Transportation): Modlararası taşımacılık, taşıma aracı ya da kabına bağlı kalınmaksızın birden çok taşımacılık modunun kullanıldığı bir taşımacılıktır. Bu taşımacılıkta aynı taşıma aracı ya da kabı ile iki ya da daha fazla taşımacılık modu kullanılmaktadır. Mod değişimlerinde ise yüklerin içine konulduğu araçlar ya da kaplar elleçlenmekte, yükler elleçlenmemektedir.

3- Kombine Taşımacılık (Combined Transportation): Bu taşımacılıkta aynı taşıma aracı ya da kabı ile birden fazla taşıma modu kullanılmaktadır. Sevkiyatlar arasında ciddi anlamda koordinasyon olmalıdır. Taşımanın başlangıç ve bitiş kısımları karayolu ile aradaki uzun mesafeler ise demir, nehir, kanal ve deniz yolu ile yapılmaktadır.

Bir Cevap Yazın