Demiryolu Taşımacılığı

Küresel Yük Taşımacılığı Modları: Demiryolu Taşımacılığı

Demiryolu uzun mesafeli ve yüksek hacimli taşımalarda en iyi alternatiflerden birini oluşturmaktadır. Demiryolunun avantajları arasında yüksek kapasite, düşük birim maliyet, güvenilirlik, uzun taşıma mesafeleri ve diğer taşıma modları ile bağlantı kurabilme sayılabilir. Demiryolunun bu avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Bunlar arasında demiryollarının belli güzergâhları kullanabilmesi nedeniyle ulaştırma esnekliğinin sağlanamaması, yükün en az iki kere elleçlenmesi, gabariden taşan yükün taşınmasının imkânsız olması, terminal noktalarında elleçleme maliyetlerinin yüksek olması, hız konusunda diğer modların gerisinde kalması gibi sayılabilir. Demiryolları raylara tabii kalınarak taşımacılık yapılmasını gerektiren bir taşımacılık türü olduğu için elleçleme miktarınıda arttırmaktadır.

Taşımacılıkta demiryolu kulanımı son elli yıldır sürekli azalmaktadır. Genellikle demiryolunu kullanan göndericiler ya çok büyük miktardaki yüklerini taşımak için ya da karma taşımacılık yapmak için kullanmaktadırlar. Demiryolunu kullanan şirketler genellikle büyük şirketlerdir. ABD’de bu sektördeki rekabet çok gelişmiş değildir. Avrupa’daki demiryolları ise çok gelişmiş olmakla birlikte çok verimli kullanıldığı söylenemez. Avrupa’da demiryolu ile yolcu taşımacılığı dünyanın en iyi hizmet veren bölgelerinden biridir. Ancak yük taşımacılığı yolcu taşımacılığı kadar gelişmiş değildir. Bunun en önemli sebebi olarak da yük trenlerinin gün boyunca olan ortalama seyirlerinin yavaş olması gösterilmektedir. Avrupa’daki bir diğer problem ise demiryollarının devletlerin mülkiyetinde olması nedeni ile küresel tedarik zinciri yöneticilerinin malları demiryolu aracılığı ile sınırlar arasında taşımaya çalışırken pek çok değişik problem ile karşılaşıyor olmalarıdır. Sınır geçişleri sırasında mallar resmi işlemler nedeni ile uzun bir süre sınırda beklemek zorunda kalmaktadır. Avrupa’daki ülkeler (örneğin İspanya ile Fransa) demiryolları arasındaki uzaklıkları ölçmek için değişik ölçme araçları kullanabilmektedir. Bu nedenle mallar fiziksel olarak bir demiryolu aracından diğer bir demiryolu aracına taşınmak zorunda kalmaktadır. Çin’de ise Avrupa’nın aksine ülkenin gelişme hızına uyum sağlayabilecek demiryolu kapasitisi mevcut değildir.

Bir Cevap Yazın