Karayolu Taşımacılığı

Küresel Yük Taşımacılığı Modları: Karayolu Taşımacılığı

Karayolu taşımacılığı, eşyanın karayolu üzerinde kamyon, tır gibi araçlar ile bir noktadan başka bir noktaya taşınmasıdır. Dünyada ve ülkemizde en yaygın olarak kullanılan taşımacılık türlerinden birisidir. Bu taşımacılık türünün avantajları arasında oldukça esnek olması, yükleme ve boşaltmaların kolaylıkla yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verebilme olanağının olması sayılabilir. Bunun yanında karayolu taşımacılığında diğer taşıma modları ile bağlantı kurulabilmekte ve hemen hemen bütün yük türlerinin taşınmasına imkan vermektedir. Karayolunun bu avantajlarının yanında bir maldan çok büyük nicelikte taşıyamama, yapı olarak büyük ya da geniş olan mallara uygun olmama gibi sakıncalı yanları da bulunmaktadır.

Karayolu taşımacılığı ister ulusal olsun isterse uluslararası olsun tedarik zinciri içerisindeki her türlü taşımacılık için önemlidir. Karayolu taşımacılığı uluslararası ticarette bazı bölgelerde uygulanmakta olan karma taşımacılık için de önemli bağlantı aşaması olmaktadır. Her taşımacılık türünde olduğu gibi kara yolu taşımacılığı da ülkelerde uygulanan değişik yasalardan etkilenir. Bu ise pek çok ülkenin içinden geçilmesini gerektiren karayolu taşımacılığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Avrasya, coğrafik durumu açısından uluslararası karayolu taşımacılığında pek çok fırsatlara sahip olmasına rağmen politik etmenlerden dolayı Avrupa ile Asya karayolunu birleştirme çabaları çok başarılı olamamıştır. Örneğin Çin ile Rusya hem zayıf ilişkilere hem de zayıf karayolu altyapısına sahip iken Hindistan ve Orta Doğu ciddi politik engeller ile karşılaşmaktadır. Bunun yanında Batı Avrupa’da kamyonculuk endüstrisinde uygulanan serbest piyasa nedeni ile fiyat rekabette kullanılan önemli bir araçtır. Ayrıca karayolları altyapısıda gelişmişlik açısından dünyanın belli bölgeleri için çok ileri düzeydedir.Karayolu taşımacılığı ister ulusal olsun isterse uluslararası olsun tedarik zinciri içerisindeki her türlü taşımacılık için önemlidir. Karayolu taşımacılığı uluslararası ticarette bazı bölgelerde uygulanmakta olan karma taşımacılık için de önemli bağlantı aşaması olmaktadır. Her taşımacılık türünde olduğu gibi kara yolu taşımacılığı da ülkelerde uygulanan değişik yasalardan etkilenir. Bu ise pek çok ülkenin içinden geçilmesini gerektiren karayolu taşımacılığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Avrasya, coğrafik durumu açısından uluslararası karayolu taşımacılığında pek çok fırsatlara sahip olmasına rağmen politik etmenlerden dolayı Avrupa ile Asya karayolunu birleştirme çabaları çok başarılı olamamıştır. Örneğin Çin ile Rusya hem zayıf ilişkilere hem de zayıf karayolu altyapısına sahip iken Hindistan ve Orta Doğu ciddi politik engeller ile karşılaşmaktadır. Bunun yanında Batı Avrupa’da kamyonculuk endüstrisinde uygulanan serbest piyasa nedeni ile fiyat rekabette kullanılan önemli bir araçtır. Ayrıca karayolları altyapısıda gelişmişlik açısından dünyanın belli bölgeleri için çok ileri düzeydedir.

Bir Cevap Yazın