İslam Dünyasında Bilim

M.S. 7. yüzyılda Arabistan’da Muhammet Peygamber İslamiyet adında yeni bir din kurdu. Ölümünü izleyen yüzyıl içinde ona inanalar yani (Müslümanlar), İspanya’dan Çin sınırına kadar uzanan ülkeleri fethedip büyük bir imparatorluk kurdular. Arap dünyasında, özellikle 900 ile 1200 yılları arasında, sanat ve bilim büyük bir gelişme gösterdi. Araplar bilime kendi katkılarını getirdikleri gibi, kurdukları imparatorluğun farklı halklarından, özellikle de Yunanlılar ile Perslerden birçok bilimsel düşünceyi de aldılar İslam düşünürleri bu şekilde Eskiçağ dünyasında ortaya çıkan fikirlerin Ortaçağ Avrupasına ulaşmasına yardımcı oldular. Onlar olmasaydı muhtemelen bunların pek çoğu unutulup giderdi.

Bir Cevap Yazın