Ortaçağ Avrupasında Bilim

M.S. yaklaşık 400’den 1400’e dek geçen dönem Avrupa’da genellikle Ortaçağ olarak bilinir. Bu zamn diliminin büyük bölümünde Hıristiyan Kilisesi çok güçlüydü ve yaşamının her alanını yönetti. Bilimle uğraşanların çoğu aynı zamanda birer Hıristiyan keşişiydi. Bunlar Kilise’nin öğretilerini izlemek zorundaydılar. Kilise’nin görüşleriyle çatışan insanlar genellikle işkenceden geçirilirdi.

11. yüzyılın sonlarından başlayarak, çok sayıda Eski Yunan, Roma ve Arap yapıtı Müslüman İspanya yoluyla Kuzey Avrupa’ya ulaştı. Piskoposlar, bu kitapta yer alan yeni bilgilerin, Kitab – ı Mukaddes’te dünyanın yaratılışıyla ilgili söylenenleri insanların sorgulamasına yol açmasından korktular. Fakat, Yunan ve Roma dünyası ile Arap dünyasından gelen bilim ve felsefe, zaman içinde Hıristiyan öğretileriyle barıştı.

Bir Cevap Yazın