Firma Arz Şedülü ve Firma Arz Eğrisi

Firma Arz Şedülü ve Firma Arz Eğrisi

Diğer faktörler sabitken, belli bir zaman diliminde bir üreticinin değişik fiyatlardan sunmaya hazır olduğu mal veya hizmet miktarlarını özetleyen tabloya firma arz şedülü denir. Tablo 3.3’te A firmasının X malı için arz şedülü yer almaktadır. Tablo 3.3’te, beş farklı fiyat düzeyinde A firmasının X malından piyasaya sunmaya hazır olduğu miktarlar gösterilmektedir. a kombinasyonunda 7 TL’lik fiyat düzeyinde piyasaya sunulmak istenen X malı miktarı 30 adet, b kombinasyonunda 12 TL’lik fiyat düzeyinde piyasaya sunulmak istenen X malı miktarı 70 adet, , c kombinasyonunda 17 TL’lik fiyat düzeyinde piyasaya sunulmak istenen X malı miktarı 110 adet, d kombinasyonunda 22 TL’lik fiyat düzeyinde piyasaya sunulmak istenen X malı miktarı 150 adet ve e kombinasyonunda 27 TL’lik fiyat düzeyinde piyasaya sunulmak istenen X malı miktarı 190 adettir. Arz kanunun da işaret ettiği gibi, fiyat düzeyi arttıkça A firması piyasaya X malından artan miktarlarda sunmak istemektedir.

Diğer faktörler sabitken, bir firmanın farklı fiyat düzeylerinde arz etmek istediği mal veya hizmet miktarlarının birleşiminden oluşan eğri, firma arz eğrisi olarak adlandırılır. Diğer bir ifadeyle firma arz eğrisi firma arz şedülünde yer alan kombinasyonların, fiyat ve arz edilen miktar eksenleri içinde çizilmesidir. Arz edilen miktar ise arz eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta (kombinasyon) tarafından verilmekte olup, o noktada yer alan fiyat düzeyinde firmanın ilgili mal veya hizmetten satmaya hazır olduğu miktarı ifade etmektedir. Firma arz eğrisi için oluşturulan grafikte dikey eksende X malının değişik fiyat düzeyleri yer alıyor iken yatay eksende firmanın X malından arz etmek istediği miktarlar yer almaktadır. Tablo 3.3. kullanılarak A firmasının X malına ilişkin firma arz eğrisini çizebiliriz. Grafik 3.5’te yatay eksende A firmasının arz edilen X malı miktarı dikey eksende ise X malı birim fiyatı gösterilmektedir. Gerek Grafik 3.5 gerekse Tablo 3.3’ün ima ettiği gibi, firma arz eğrisi; malın arz edilen miktarı ile farklı fiyat düzeyleri arasındaki doğru yönlü ilişkiyi göstermektedir. Grafik 3.5’te A firmasına ait firma arz eğrisi SA harfi ile temsil edilen doğru tarafından verilmektedir. Grafiğin işaret ettiği gibi, a kombinasyonundan e kombinasyonuna doğru ilerledikçe X malının fiyatının sürekli arttığı buna karşılık X malının üretici A tarafından arz edilen miktarının da sürekli arttığı görülmektedir.

Bir Cevap Yazın