Piyasa Talep Eğrisi

Piyasa Talep Eğrisi

Normal şartlarda herhangi bir mal veya hizmete ilişkin piyasada tek bir satın alıcıdan (tüketiciden) ziyade çok sayıda satın alıcı olacağı gerçeğinden hareketle, bu çok sayıdaki satın alıcılardan her birinin belli fiyatlar karşısında talep etmeye hazır oldukları mal veya hizmet miktarlarının toplamı piyasa talep eğrisini verecektir. Piyasa talep eğrisi her bir tüketiciye ait bireysel talep eğrilerinin her fiyat düzeyi için yatay toplamı sonucunda elde edilir. Piyasa talep eğrisi, bireysel talep eğrilerinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Bireysel talep şedülü sadece tek bir tüketicinin bir mal veya hizmetten farklı fiyat düzeylerinde satın almaya hazır olduğu miktarları göstermekteydi. Normalde bir piyasada birden fazla tüketici olacağından, piyasa talep şedülü tüm tüketicilerin ilgili mal veya hizmetten farklı fiyat düzeylerinde satın almak istedikleri toplam miktarları yansıtacaktır. Bu bağlamda piyasa talep şedülü; diğer faktörler sabitken, belli bir zaman diliminde bir mal veya hizmetten farklı fiyat düzeylerinde tüm tüketicilerin satın almak istediği toplam miktarları gösteren tablodur. Piyasa talep şedülü, bir mal veya hizmet piyasasında farklı fiyat düzeylerinde tüketicilerin her birinin satın almak istediği bireysel miktarların yatay olarak toplamı tarafından verilmektedir.

Şimdi X malına ilişkin piyasada sadece iki tüketicinin (tüketici Y ve Z) olduğu varsayımı ile aşağıda Tablo 3.2’de Y ve Z tüketicilerinin bireysel talep şedüllerinden hareketle piyasa talep şedülünün elde edilişi gösterilmiştir. X malının fiyatı 27 TL olduğunda Y tüketicisi 0 adet ve Z tüketicisi 25 adet talep ettiği için bu fiyat düzeyinde piyasada talep edilen toplam X miktarı 25 adettir. X malının fiyatı 22 TL olduğunda Y tüketicisi 35 adet ve Z tüketicisi 50 adet talep ettiği için bu fiyat düzeyinde piyasada talep edilen toplam X miktarı 85 adettir. Aynı mantıkla X malının fiyatı 17 TL olduğunda piyasada talep edilen toplam X miktarı 145 adet, X malının fiyatı 12 TL olduğunda piyasada talep edilen toplam X miktarı 205 adet, X malının fiyatı 7 TL olduğunda piyasada talep edilen toplam X miktarı 265 adettir.

Piyasa talep şedülünden hareketle piyasa talep eğrisinin elde edilişi Grafik 3.2’de gösterilmiştir. Hatırlanacağı üzere, piyasa talep eğrisi her bir tüketicinin bireysel talep eğrilerinin her bir spesifik fiyat düzeyin için yatay olarak toplanması neticesinde elde edilmektedir. Grafik 3.2’de X malı birim fiyatı PX, X malından piyasada talep edilen miktar QX, Z tüketicisine ait bireysel talep eğrisi DZ, Y tüketicisine ait bireysel talep eğrisi DY, X malına ilişkin piyasa talep eğrisi ise DM ile gösterilmiştir.

Bir Cevap Yazın