Gebelik ve Gebermek Arasındaki İlişki

Gebelik ve Gebermek Arasındaki İlişki

İnsanlarda hamilelik veya gebelik; erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmış olan yumurtanın döllenmesi ile meydana gelen fetusun kadın organ ve dokularında değişiklikler meydana getirdiği, doğuma kadar geçen yaklaşık 9 aylık (266-270 günlük) döneme denir. Kebe – Gebe sözcüğü eski Türkçe’de şişmek anlamına gelir. Gök Tanrıya (Kök Tengri) inanan kadim Türkler, bir kadının karnı şiştiği için hamile kadına gebe kaldı derdi. Ölen kişinin bir süre sonra karnı şişmesinden dolayı da gebermek fiili türetilmiş . Hem doğum hem de ölüm aynı kökten türemiş. Gebelik yeniden doğuşu, gebermek ise ölümü simgelemektedir. Türkler İslam’a inanmadan önce ve diğer kültürlerle etkileşime geçmeden önceki inançlarından kalan bazı kalınıtları günümüzde dahi içinde taşımaktadır.

Bir Cevap Yazın