Atomcu Madde Kuramı

Hava ve gazla yaptığı çalışmalar, Robert Boyle’un gazların hacmiyle basıncı arasındaki ilişkiyi dile getiren yasayı bulmasını sağladı. Belli bir miktar gazın hacminin, gaz kapalı bir kap içinde aynı sıcaklıkta tutulup üzerine uygulanan basınç iki katına çıkarıldığında, yarı yarıya azaldığını gösterdi.

Boyle, 1661’de, Kuşkucu Kimyager’ı yayımladı. Bu kitapta vardığı sonuçlardan biri, sıkıştırılan havanın, minik parçacıklardan meydana gelen bir yapıya kavuşması gerektiğiydi. Her şeyin, daha büyük ”yuvarlar” oluşturmak üzere bir araya toplanabilen ”birincil parçacıklar” dan meydana geldiğini ileri sürdü. Aslında, bugün bilim adamlarının atom ve molekül dediği şeyleri anlatmaya çalışıyordu. Ancak bu terimler, daha sonra Dalton ve diğer bilim adamları tarafından kullanılacaktır.

Bir Cevap Yazın