Şamanların Erk Hayvanı: Ayı

Ayıların; Grizzly, Kahverengi, Siyah, Kodiak ve Kutup olmak üzere birkaç türü vardır. Hem bitki ve hem de hayvan olmak üzere hepsinin her şeyi yeme özellikleri vardır. Grizzly en saldırganı olmasına karşın, en büyüğü değildir. Yetişkinlerinin ağırlığı 650 pounda dek çıkabilir. Kutup Ayılarının ağırlığı 1600 pounda dek çıkabilir ve 500 poundiuk bir foku bir vuruşta sudan dışarı fırlatabilir. Tüm ayılar kış uykusuna yatar, ama süresinin uzunluğu büyük ölçüde değişim gösterir.

Ayılar, birçok yerel kültürde ve törenlerde baskın bir rol oynamıştır. Birçok Yerli ulus ayıyı, ruhsal destek verdiği için çokça aranan bir dost, güçlü bir şifa verici olarak görmüştür. Bazı kabileler, ayıyı kılavuzları olarak gösteren şifalı düşler görebilmek için dualar bile etmişlerdir. Cree kabilesi gibi bazıları, Ayılarla ilgili düşleri, onların yerlerini saptayıp, sonra da onları kutsal bir yolla avlama izni olarak kabul edegelmişlerdir. Navajo gibi diğer Yerli uluslar, Ayıyı, bir insanın karşılaşamayacağı kadar güçlü ve korkunç bir varlık olarak görmüş ve ancak Ayı açlıktan öldürmeye yeltendiğinde onu avlamışlardır. Ayı, insanlara çok yakın gibi görünür: temelde aynı besinleri yeriz, aynı güçlü annelik güdülerini taşırız ve ayrıca Ayı da sıklıkla iki ayağı üzerinde yürür. İnuit (Kuzey Amerika’nın kutup bölgelerinde yaşayan Eskimo halkı. Ç.n.) denilen halk, ayı ile çiftleşen halk öykülerinin bulunduğu tek halktır. Bazı geleneklerde ayı, Batı’nın ruhsal koruyucusudur; erişkinliğin, sonbaharın, gün batımının ve iyi bir harmanın göstergesidir. Ayının insanlara sunduğu beceri; güç, iç gözlem ve kendini-bilmedir. Ayılar bazen çarçabuk sinirleniverirler ve böyle olunca kendi güçlerinden de son derece emindirler. Korkacak pek az şeyleri olmasına karşın, günümüzdeki iki-ayaklıların çoğuyla iç içeyken çok gerekli bir özellik olan dikkati gözden kaçırabiliyorlar. Dikkat duygunuzu rüzgârlara savurduğunuz oldu mu hiç sizin? Eğer öyleyse, sınırlarınızdan habersiz olan Ayının iletisini önemseyin, çünkü bu, bazı koşullarda felakete yol açabilir.

Bir Cevap Yazın