Şamanların Erk Hayvanları: Kır Kurdu

Kır Kurdunun yaşam alanı Alaska’dan Kosta Rika’ya dek uzanır. Geniş otlakları ve seyrek ağaçlıklı fundalıkları tercih ederler, ama hemen her çevreye uyum gösterebilirler. Hemen yalnızca etle beslenirler ve herhangi küçük bir kemirgenden, bir geyik veya sığına dek her şeyi avlarlar. Küçük hayvanları tek başlarına ve daha büyüklerini ise ortaklaşa çalışarak avlarlar.

İnsanoğlu, uzun bir zamandan beri Kır Kurdunu soyu tükenene dek vurmaya, zehirlemeye ve tuzağa düşürmeye çalışmakta, ama onun yerine Kaliforniya Tepeli Akbabası gibi kuşların zehirli etler nedeniyle neredeyse kökünü kurutmaktadır. Zeki Kır Kurdunun sayısı bugün her zaman olduğundan fazladır. İnsanoğlunun tüm saldırganlığına ve tecavüzlerine karşın, Kır Kurdu, kendi yolunda yürüme ve hayatta kalma yöntemini bulmuştur. Kartal. Bizon ve Ayı gibi öbür hayvanlar, bugünün dünyasında zor dönemler geçirmiş olmalarına karşın, Yaşlı Bilge Kır Kurdu kendi başının çaresine bakacak bir yolu hâlâ bulur. Kır Kurtları hayatları boyunca çiftleşirler. Aile üyelerinin iyi korunduğu yeraltındaki inlerinde yaşarlar. Gerçek hayata ve söylenceye dayalı olarak bir dolu Kır Kurdu öyküsü anlatılır. Sözü edilmeye değer olan bir tanesi, iki kez tuzağa yakalanıp, ikisinde de pençesini kemirerek kurtulan dişi bir Kır Kurduyla ilgilidir. Son söylentiye göre, hayatını sürdürüyor, ön ayakları üzerinde topallıyormuş ve sağlıklı bir de yavru dünyaya getirmiş. Kır Kurdu hızlı olmayan küçük hilelerle avlanıp, avının üzerine aniden atılarak dişlerini geçirdiği için, o dişi de bunu son derece iyi yapıyor ve bir anne olarak da rolünü başarılı biçimde yerine getiriyormuş. Kır Kurduna hilekâr adı verilmiştir, ama benim yaşadığım deneyime göre bu lâkap hiç de yerinde değildir. Yerlilerin, Kır Kurtlarıyla ilgili duymuş olduğum öykülerinde, o aynı anda hem yetenekli, hem de aptal olandır. Kır Kurdu bizi bilinçli olarak aldatmaz, ama Kır Kurdu diğer tüm iki ayaklı benzerleri gibi olduğu için, aptallığımızı ve akıllılığımızı yüzümüze vurmada kendi insani yeterliliğimize ayna tutar, hatta bazen aynı anda her ikisini birden bile gösterir. Tıpkı Kır Kurdu gibi, hayatta istediklerimize erişebilmek için başkalarıyla ortaklaşa çalışabilir veya gölün üzerindeki aldatıcı bir yansımayı yakalamak için göle dalabiliriz. Sorunları uzaklaştırabilir veya onları pervasızca davet edebiliriz. Kır Kurdu bir şekilde hayatınıza girmişse, sizden hayatta sakınmakta olduğunuz bir şeye bakmanızı istiyor olabilir. Kır Kurdu, güzel, kutsal bir yolda yürüyebilmemiz için öğrenmemiz gereken dersler için bir aynadır. O, biz görüntüyü en sonunda yakalayana dek, aynayı amansızca yukarıya kaldırır.

Bir Cevap Yazın