Tarihte Bugün: 16 Nisan

  • Uçağın mucidi Wright kardeşlerin büyüğü olan Wilbur doğdu. 16 Nisan 1867 yılı.
  • Marie Maynard Daly doğdu. Kimya doktorası alan ilk Afro-Amerikalı kadın olan Amerikalı biyokimyacı (1947). Rockefeller Enstitüsü’ndeki doktora sonrası araştırması, hücre çekirdeği bileşenlerinin bileşimini ve metabolizmasını incelemeyi, deoksipentose nükleik asitlerin temel bileşimini belirlemeyi ve etiketli glisinin hücre çekirdeği bileşenleri tarafından alınma oranını hesaplamayı içeriyordu. Yedi yıl sonra üniversite görevine girdi. Biyokimya öğretti ve arteriyel duvarın metabolizmasını ve yaşlanma, hipertansiyon ve ateroskleroz ile ilişkisini araştırdı. Daha sonra hücre kültürlerinde ve dokularda kreatin alımını, sentezini ve dağılımını inceledi. 1986’da emekli oldu. 16 Nisan 1921 yılı
  • Ay’a giden beşinci araç olan Apollo-16 yola çıktı. 16 Nisan 1972 yılı.
  • DNA’nın yapısının anlaşılmasında en önemli adımları atan Elsie Franklin 38 yaşında öldü. 16 Nisan 1958 yılı.
  • Rosalind Franklin öldü. Rosalind Elsie Franklin, genetik bilgileri kodlamaya yarayan kromozomların bir bileşeni olan deoksiribonükleik asidin (DNA) moleküler yapısının keşfine katkıda bulunan İngiliz fiziksel kimyager ve X-ışını kristalograficisiydi. 1951’den başlayarak, DNA’nın dikkatli X-ışını kırınım fotoğrafları yaptı ve en azından kullandığı koşullar altında molekülün sarmal formundan şüphe etmesine yol açtı. James Watson fotoğraflarını gördüğünde, Francis Crick ile birlikte yayınladıkları çift sarmalı formun teyidini aldı. Bağımsız çalışmaları için hak ettiği takdiri hiçbir zaman alamadı, ancak Nobel Ödülü Crick ve Watson’a verilmeden dört yıl önce kanserden ölmüştü. 16 Nisan 1958 yılı.

Bir Cevap Yazın