TPPL, APPL ve MPPL Eğrilerinin Grafiksel Gösterimi

TPPL, APPL ve MPPL Eğrilerinin Grafiksel Gösterimi

Grafik 6.1, X firmasına ait emeğin toplam fiziksel ürününe (TPPL), emeğin marjinal fiziksel ürününe (MPPL) ve emeğin ortalama fiziksel ürününe (APPL) ilişkin eğrileri ve bu eğrilerin artan, azalan ve negatif verim bölgelerini göstermektedir. TPPL, APPL ve MPPL’nin hesaplanmış hâlleri Tablo 6.1’de gösterilmektedir. Tablo 6.1 incelendiğinde, X firmasının ulaştığı en yüksek toplam fiziksel ürün düzeyi 168 birim olduğu görülmektedir. Bu 168 birimlik üretim düzeyini, firma 8 birimlik emek girdisi kullanarak elde etmektedir. 8 birimlik emek girdisi karşılığında elde edilen bu 168 birimlik üretim düzeyi Grafik 6.1’in üst panelinde TPPL eğrisi üzerinde gösterilmektedir ve bu 168 birimlik üretim düzeyi firmanın emek girdisini kullanarak ulaşabileceği en yüksek üretim düzeyidir. Üçüncü birim emek girdisi de dâhil olmak üzere, 0-3 birim emek girdisi aralığındaki birinci, ikinci ve üçüncü birim emek miktarlarının her birinin marjinal verimlilikleri (MPPL) bir önceki emek girdi düzeyininkine göre daha fazla olduğu için, bu aralıkta toplam fiziksel ürün miktarı her seferinde artan miktarlarda artmaktadır. Dolayısıyla bu 0 ile 3 birimlik girdi düzeyi aralığında, her ilave bir birimlik emek girdisine ait marjinal fiziksel ürün miktarı bir önceki emek girdi düzeyininkine göre daha fazla olmaktadır. Yani bu aralıkta emeğin marjinal verimliliği her bir birim ilave emek girdisi için bir öncekine göre artmaktadır. Bundan dolayı bu aralık içinde kalan bölge, artan marjinal verimlilik bölgesi olarak adlandırılır. Grafik 6.1’in alt panelinde bu durumu grafiksel olarak gösteren marjinal fiziksel ürün (MPPL) eğrisi de bu aralıkta sürekli artan bir eğri şeklindedir. Ayrıca bu aralıkta toplam fiziksel ürün eğrisi (TPPL) artarak artan bir eğri görünümündedir.

Ancak üçüncü birim emek girdisinden sonra üretim sürecine katılacak olan her bir birim ilave emek girdisi bir önceki emek girdisine göre daha az miktarlarda toplam üretim düzeyine katkıda bulunmaktadır. Fakat her defasında az miktarlarda da olsa toplam ürün düzeyinde artışa yol açtığı için toplam fiziksel ürün (TPPL) eğrisi artan bir eğri görünümündedir. Dördüncü birim emek girdisinden başlayarak sekizinci birim emek girdisine kadar, her bir sonraki emek girdisinin toplam üretime katkısı bir önceki emek girdisine göre daha az olmasına rağmen hâlâ bu yapmış olduğu bireysel katkı düzeyleri pozitif miktarlarda gerçekleşmektedir. Bundan dolayı bu aralıkta toplam fiziksel ürün (TPPL) eğrisi azalarak artmaktadır. Ayrıca bu aralıkta marjinal fiziksel ürün (MPPL) eğrisi sürekli azalan bir eğri görünümündedir. Yani dördüncü birim emek girdisinden itibaren başlayan emeğin marjinal verimliliğindeki azalış, sekizinci birim emek girdisinde sıfır olmaktadır.

Dolayısıyla bu aralığın içinde kalan bölge azalan marjinal verimlilik bölgesi olarak adlandırılır. Azalan verimler kanununun dördüncü birim emek girdisinden itibaren devreye girdiğine dikkat edilmelidir. X firmasının 8 birim emek girdisi kullanarak ulaştığı 168 birimlik maksimum üretim düzeyinde emeğin marjinal fiziksel ürünü sıfırdır. Yani üretimde kullanılan emek miktarını 7 birimden 8 birime çıkardığımızda, emek girdisinde meydana gelen bu bir birimlik artışın toplam üretim düzeyine yaptığı katkı sıfırdır. Bunu formül yardımıyla aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

Emeğin marjinal fiziksel ürünün sıfır olduğu durum Grafik 6.1’in alt panelinde gösterilmektedir. Bu düzeyden sonra üretime katılacak her bir birimlik ilave emek girdisinin üretime katkısı negatif olacaktır. Mesela, üretimde kullanılan girdi miktarını 8 birimden 9 birime çıkarırsak bu durumda emek girdisinde meydana gelen bu artışın üretime katkısı yani emeğin marjinal fiziksel ürünü (MPPL) negatif olacaktır. Bu durumu formül yardımıyla aşağıdaki gibi gösterebiliriz:

Dolayısıyla 8 birimlik emek girdi düzeyinden sonra üretime sürecine katılacak olan her bir birim ilave emek girdisinin toplam üretim düzeyine yapacağı katkı daima negatif olacaktır (yani toplam üretim düzeyini arttırmak yerine azaltacaktır). 8 birimlik girdi düzeyi sonrası için emeğin marjinal fiziksel ürünü diğer bir deyişle emeğin marjinal verimliliği daima negatif değerler aldığından bu 8 birimlik girdi düzeyinden sonraki bölge negatif marjinal verimlilik bölgesi olarak çağrılır. Bu 8 birimlik girdi düzeyinden sonra toplam fiziksel ürün eğrisi (TPPL) azalan bir eğri şeklindedir.

Tablo 6.1’de verilen emeğin ortalama fiziksel ürün (APPL) değerleri toplam fiziksel ürün (TPPL) düzeyinin kullanılan girdi miktarına oranlanması sonrasında elde edilmişlerdir. Mesela üçüncü, altıncı ve sekizinci birim emek girdileri için emeğin ortalama fiziksel ürün (APPL) değerleri sırasıyla aşağıdaki gibi hesaplanır:

Dördüncü birim emek girdisine kadar APPL eğrisi artan bir eğri görünümünde iken bu girdi düzeyinden sonra azalan bir eğri görünümündedir. Diğer taraftan ortalama fiziksel ürün (APPL) ve marjinal fiziksel ürün (MPPL) eğrileri arasında şöyle bir ilişki vardır: Eğer her bir emek birimine ait marjinal fiziksel ürün düzeyi ortalama fiziksel ürün düzeyinin üzerinde (yani MPPL > APPL) ise, bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) yükselecektir; eğer her bir emek birimine ait marjinal fiziksel ürün düzeyi ortalama fiziksel ürün düzeyinin altında (yani MPPL < APPL) ise, bir birim emek başına düşen ürün miktarı (APPL) azalacaktır. Aynı zamanda marjinal fiziksel ürün eğrisi ortalama fiziksel ürün eğrisini, ortalama fiziksel ürün eğrisinin maksimuma ulaştığı noktada keser. Marjinal fiziksel ürün eğrisi maksimum seviyesine emek girdisinin üçüncü biriminde ulaşırken, ortalama fiziksel ürün eğrisi maksimum seviyesine emek girdisinin dördüncü biriminde ulaşmaktadır.

Bir Cevap Yazın