İktisada Giriş Unite 6 Soru Cevap

İktisada Giriş Ünite 6 – Üretim ve Maliyetler Soru Cevap

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Üretim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Kısa dönemde değişken girdi yoktur.
b. Üretim sonrası elde edilen toplam ürün miktarına ortalama fiziksel ürün denir.
c. Girdi başına elde edilen ürün miktarına toplam fiziksel ürün denir.
d. Üretim fonksiyonu maksimum çıktı düzeyini göstermektedir.
e. Marjinal fiziksel ürün, toplam fiziksel ürünün girdi miktarına oranı tarafından verilir.

2- …….. fiziksel ürünün …….. olduğu noktada …….. fiziksel ürün ………. .

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadedeki yer alan boşlukları sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

a. Toplam-maksimum-ortalama-pozitiftir.
b. Ortalama-maksimum-toplam-minimumdur.
c. Toplam-minimum-marjinal-maksimumdur.
d. Marjinal-minimum-toplam-sıfırdır.
e. Toplam-maksimum-marjinal-negatiftir.

3- Azalan marjinal verimlilik bölgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. MPPL negatiftir.
b. APPL daima artmaktadır.
c. Toplam fiziksel ürün artmaktadır.
d. MPPL eğrisi daima APPL eğrisinin üzerinde seyretmektedir.
e. MPPL artmaktadır.

4- MPPL’nin maksimum olduğu noktanın solunda kalanbölge ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. MPPL sıfır değerine bu bölgede ulaşır.
b. APPL MPPL’ye bu bölgede eşittir.
c. Toplam fiziksel ürün maksimum değerine bu bölgede ulaşır.
d. Emeğe göre azalan marjinal getiri (verim) vardır.
e. APPL artmaktadır.

5- Üretimde kullanılan emek girdi miktarının 9 birim ve emeğin ortalama fiziksel ürününün 20 birim olduğu durumda toplam fiziksel ürün kaçtır?

a. 210
b. 180
c. 150
d. 130
e. 90

6- Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatının 10 TL ve emeğin marjinal ürün hasılasının 120 olduğu durumda, optimal girdi kullanım düzeyinde emeğin marjinal fiziksel ürünü kaçtır?

a. 23
b. 19
c. 12
d. 11
e. 7

7- Kısa dönemde üretim miktarından bağımsız olan maliyete ne ad verilir?

a. Marjinal maliyet
b. Ortalama değişken maliyet
c. Ortalama sabit maliyet
d. Toplam değişken maliyet
e. Toplam sabit maliyet

8- Kısa dönem ortalama değişken maliyetin 6 TL ve emeğin fiyatının 42 TL olduğu durumda emeğin ortalama fiziksel ürünü kaç birimdir?

a. 3
b. 7
c. 9
d. 12
e. 16

9- Uzun dönem maliyetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Ölçek ekonomileri uzun dönem ortalama maliyetlerin artmasıdır.
b. Ölçek ekonomilerinin geçerli olduğu bölgede ortalama maliyetler artmaktadır.
c. Teknolojik ilerleme ölçek ekonomileri bölgesini daraltmaktadır.
d. Teknolojik ilerleme LRAC eğrisinin aşağıya doğru kaymasına yol açar.
e. Girdi fiyatlarındaki düşüş LRAC eğrisinin yukarıya doğru kaymasına yol açar.

10- Emeğin fiyatı 4 TL, sermayenin fiyatı 6 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 32 birim ise sermayenin marjinal fiziksel ürünü kaç birimdir?

a. 36
b. 48
c. 54
d. 62
e. 80

Kısa dönemde toplam sabit maliyetler (TFC) üretim düzeyine bağlı olarak değişmeyip sabit kalan maliyetlerdir. Diğer taraftan toplam değişken maliyetler (TVC) üretim düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Toplam maliyeti (TC’yi) belirleyen iki bileşenden TFC üretim miktarından bağımsız iken TVC üretim miktarıyla birlikte değiştiğinden ötürü TC’nin değerindeki değişimin kaynağı TFC’den değil sadece TVC’den gelecektir.

Üretim düzeyinin sıfır olduğu durumda toplam değişken maliyetler (TVC) sıfıra eşit olacağından ötürü sıfır üretim düzeyinde toplam maliyetler sadece toplam sabit maliyetlere tarafından veriliyor olacaktır. Dolayısıyla sıfır üretim düzeyinde TC=TFC’dir.

Marjinal maliyetin (MC’nin) minimum olduğu noktaya kadar üretim miktarı ile MC arasında ters yönlü bir ilişki (yani üretim miktarı arttıkça marjinal maliyetler azalmakta) vardır. Minimum noktasından sonra üretim miktarı ile MC arasında aynı yönlü bir ilişki (yani üretim miktarı arttıkça marjinal maliyetler atmakta) vardır.

LRAC eğrisi Q’ın (optimum üretim ölçeğinin gerçekleştirildiği üretim düzeyinin) solunda kalan üretim düzeyleri için kısa dönem ATC eğrilerine söz konusu eğrilerin minimum noktalarının solunda kalan bölgelerde teğettir. LRAC eğrisi Q’ın sağında kalan üretim düzeyleri için kısa dönem ATC eğrilerine söz konusu eğrilerin minimum noktalarının sağında kalan bölgelerde teğettir.

Bir Cevap Yazın