Temel Veteriner Genetik: Profaz

Temel Veteriner Genetik: Profaz

Bu evrede nükleus membranı ve nükleolus kaybolmaya başlar. Kromozomlar kısalıp kalınlaşırlar ve protein matriks içerisine girerler. Bu aşamadan sonra kromozomlar kalınlaşmış bir şekilde ışık mikroskobunda görülebilir hale gelirler. Sentrozom sentriollere ayrılır ve her bir sentriol hücrenin kutuplarına yerleşerek iğ iplikleri ile kromozomların sentromer bölgelerine bağlanır. Bu aşamada kromozomlar kardeş kromatidler şeklinde görülebilir durumdadır. Nükleus membranının ve nükleolusun tamamen kaybolması ile hücre metafaz saf­hasına geçmiş olur (Resim 2.8).

Bir Cevap Yazın