Temel Veteriner Genetik: Uniparental Dizomi

Uniparental Dizomi

Daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi; ökaryotlarda yavru, biri anneden biri de babadan gelen kromozom çiftlerine sahiptir ve bu çiftler homolog kromozomlar adını almaktadır. Uniparental dizomi ise bir çift kromozomun iki üyesinin tümünün veya bir parçasının sadece bir ebeveynden kalıtılmasıdır. Eğer gamet oluşumu sırasında sadece bir ebeveyne ait homolog kromozomlardan biri (ve onun kopyası) yavruya aktarılmışsa izodizomi; homolog kromozomların ikisi de aktarılmışsa heterodizomi adı verilmektedir. Uniparental dizomi 1980’li yılların sonlarına kadar bilinmemekteydi, ancak şimdi moleküler genetik teknikler kromozomların ebeveyn kaynağının kolaylıkla belirlenebilmesini sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın