Bilimsel Yöntem

Bilimsel yöntemlerde izlenecek yol sırasıyla şöyledir.

 • 1. Problem tespiti
 • 2. Gözlem yapmak
 • 3. Veri toplamak
 • 4. Hipotez kurmak
 • 5. Tahminde bulunmak
 • 6. Kontrollü deney yapmak
 • 7. Teori sunmak
 • 8. Kanun, yasa veya gerçek konumuna getirmek

Hipotez: Bilimsel bir problemin verilere dayalı olarak kurulan geçici çözüm yoludur.

Kontrollü Deney: Deney sonucunu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutacak şekilde yapılan deneydir. Veri: Bir olayın doğal ortamında ya da özelliklerini denetleyebilen bir ortamda yapılan gözlemlerin sonucudur.

Fizikte Modelleme: Modelleme, gerçeğe benzer görüntülerin yapılması, maketlerin oluşturulması, zihinde tasarlanan olay ve olguların gerçek yaşamda canlandırılmasıdır.

Fizikte kullanılan modellemeler,

 • I. Bilgisayarla modelleme
 • II. Fiziksel modelleme
 • III. Düşünsel modelleme

olmak üzere üçe ayrılır.

Bir Cevap Yazın