Uzunluk – Alan – Hacim – Zaman – Kütle – Akım – Birimler

DİPNOT: Herhangi bir uzunluk ölçüsü birimini alt birimlere çevirmek için 10 veya 10 un kuvvetleri ile çarparız. Herhangi bir uzunluk ölçüsü birimini üst birimlere çevirmek için 10 veya 10 un kuvvetlerine böleriz. 7.

Fizikte kullanılan uzunluk, zaman, kütle, akım gibi bazı büyüklüklerin birimlerinin kendi içlerinde farklı ifade ediliş biçimleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Uzunluk (metre) : Büyüklük Sembolü Dönüşümü

 • kilometre km 1 km = 1000 m
 • hektometre hm 1 hm = 100 m
 • dekametre dam 1 dam = 10 m
 • metre m
 • desimetre dm 1 dm = 0,1 m
 • santimetre cm 1 cm = 0,01 m
 • milimetre mm 1 mm = 0,001 m

Alan (metre2)

10’dan sonrasını üzeri olarak okuyunuz.

Mesela;

 • 1 km2 = 10 üzeri 6 m2
 • 1 hm2 = 104 m2
 • 1 dam2 = 102 m2
 • 1 m2 1 dm2 = 10–2 m2
 • 1 cm2 = 10–4 m2
 • 1 mm2 = 10–6 m2

Hacim (metre3) :

 • 1 km3 = 109 m3
 • 1 hm3 = 106 m3
 • 1 dam3 = 103 m3
 • 1 m3 1 dm3 = 10–3 m3
 • 1 cm3 = 10–6 m3
 • 1 mm3 = 10–9 m3

Zaman (saniye) :

 • 1 milisaniye = 10–3 saniye
 • 1 saniye = 60 salise
 • 1 dakika = 60 saniye
 • 1 saat = 60 dakika
 • 1 saat = 3600 saniye

Kütle (gram) :

Büyüklük Sembolü Dönüşümü

 • kilogram kg 1 kg = 1000 g
 • hektogram hg 1 hg = 100 g
 • dekagram dag 1 dag = 10 g
 • gram g
 • desigram dg 1 dg = 0,1 g
 • santigram cg 1 cg = 0,01 g
 • miligram mg 1 mg = 0,001 g

Akım (amper) :

Büyüklük Sembolü Dönüşümü

 • giga amper GA 1 GA = 109 A
 • mega amper MA 1 MA = 106 A
 • kilo amper KA 1 KA = 103 A
 • amper A
 • miliamper mA 1 mA = 10–3 A
 • mikroamper μA 1μA = 10–6 A
 • nanoamper nA 1 ng = 10–9 A
 • pikoamper pA 1 pA = 10–12 A

Bir Cevap Yazın