Temel Büyüklükler Ve Türetilmiş Büyüklükler | Skaler Büyüklükler Ve Vektörel Büyüklükler

1. Temel Büyüklükler: Başka büyüklükler yardımı ile ifade edilmeyen, matematiksel olarak tanımlanmış büyüklüklere denir. Tek başlarına ifade edildiklerinde bir anlamı olan büyüklüklerdir.

Fiziğin Doğası 8 Büyüklük Sembolü Birimi Ölçüm Aleti

 • Kütle m kilogram eşit kollu terazi
 • Uzunluk ℓ metre cetvel
 • Zaman t saniye kronometre
 • Sıcaklık T °C, °F, K, °R termometre
 • Akım Şiddeti i amper ampermetre
 • Madde Miktarı n mol
 • Işık Şiddeti I kandela

2. Türetilmiş Büyüklükler: Başka büyüklükler yardımı ile bulunabilirler ve matematiksel olarak tanımlanabilen büyüklüklerdir. Bu koşullar altında ancak anlam kazanırlar.

Büyüklük Birimi

 • Kuvvet newton
 • Enerji joule
 • Hız m/s
 • İvme m/s2
 • Momentum kg.m/s

Şu ana kadar tanımlanmış büyüklükler ya skaler büyüklük lerdir ya da vektörel büyüklüklerdir.

Skaler Büyüklükler: Sayı ve birimle ifade edilebilen büyüklüklere denir. Kütle, uzunluk, zaman, iş, güç, sıcaklık gibi…

Vektörel Büyüklükler: Sayı ve birimin yanında doğrultu ve yönünün de olması gereken büyüklüklere denir. Kuvvet, hız, yer değiştirme, moment, momentum, elektrik alan gibi…

Bir Cevap Yazın