Dünya Fatihi, Büyük Komutan Cengiz Han

Dünya Fatihi, Büyük Komutan Cengiz Han

Cengiz Han dünya tarihindeki en çok toprak fetheden komutandır. Cengiz Han komutasındaki Moğol-Türk savaşçılarının atları Pasifik Okyanusundan Akdeniz’e kadar tüm nehir ve göllerin sularına girdiler. Hakimiyeti Sibirya’nın karlı tundralarından Hindistan’ın sıcak ovalarına, Vietnam’ın pirinç tarlalarından, Macaristan’ın buğday tarlalarına, Kore’den Balkanlara kadar uzanıyordu. Cengiz Han’ın savaş gücü o kadar yıkıcıydı ki koca Harezmşahlar Devletini 6 ayda yok etti. Cengiz Han Harezmşahlar ülkesinde bir camiye atıyla girdi ve caminin için kalabalıktı.

Cengiz Han dedi, burada ne yapıyorsunuz?

Ahali cevap verdi. Senden korunmak için Allah’a dua ediyoruz.

Cengiz Han’da dedi ki; Dua edeceğinize erkekler gibi savaşsaydınız buna gerek kalmazdı.

Cengiz Han askerlerine emir verdi, burayı yakın, yıkın herkesi de öldürün dedi. Cengiz Han savaşmayana saygı duymazdı. Bununla birlikte dinler arasında ayrım yapmazdı. Cengiz Han danışman olarak yanında genellikle Müslüman Uygur Türklerini bulundururdu. Cengiz Han, tüm dinlere saygı göstermekle birlikte Türk dini olan Gök Tengri inancını resmi din yapmıştır.

Cengiz Han’ın yaptığı akınlar, Araplaşan ve Farslaşan Orta Asya ve Anadolu’yu tekrar Türkleştirmiştir. Selçuklular, yüzyıllar süren Farslaşma etkisi ile soylarını Pers krallarına bağlarken Cengiz İstilaları sonucunda soylarını Oğuz Kağan’a ve Alper Tunga’ya bağlamıştır.

Bir Cevap Yazın