Kimya Alanı İle İlgili Başlıca Meslekler

Bir yüksek öğretim kurumundaki kimya ana bilim dalları veya alt bilim dallarından mezun olan kişi kimyacı olarak adlandırılır. Kimyacılar, farklı disiplinlerdeki bilim insanları ile iş birliği içerisinde çalışarak daha kaliteli ürünlerin elde edilebilmesine yönelik araştırmalar yapmaktadırlar. Kimya alanı ile ilgili bölümleri bitirenler, kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager ve kimya öğretmenliği gibi ünvanlar alır.

  • Kimya mühendisliği

Temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisi, kimya biliminin sağladığı bulguların endüstriyel uygulanması, kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi gibi konularda çalışan kişidir. Gıda üretimi ve işlenmesi, su arıtımıyla su kalitesinin iyileştirilmesi, aşı ve ilaç geliştirilmesine yönelik biyoteknolojik çalışmalar, ulaşım ve bileşim teknolojileri, metal, seramik, polimer, kağıt gibi malzemelerin üretimi ve geliştirilmesi kimya mühendisliğinin ilgi alanıdır.

  • Metalurji mühendisliği

Bileşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarının elde edilmesi ve belirli işlemlerden geçirilerek endüstrinin istediği hammadde haline getirilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi plastik ve seramik gibi metal olmayan maddelerin elde edilmesi ve işlenmesi çalışmalarını yapan bir mühendislik dalıdır. Metalurji mühendisliği bölümünde kullanılan metallerin ömrünün uzatılması, metal yorgunluğunun önlenmesi gibi konularda eğitim ve araştırma yapılır.

  • Eczacı

Eczacılık fakültelerinde 5 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan; ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamada yetkinlik sahibi olan kişilere denir. Yani ilaç ham maddelerinin elde edilmesi, ilaçların kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, ilaç üretimi ve kullanılması konularında eğitim almış kişilerdir. Ayrıca ilaçları geliştiren, laboratuvarda hazırlayan, analizi yapan, doktorlar tarafından düzenlenen reçetelerdeki ilaçları hastalara temin eden kişidir.

  • Kimyager

Maddeyi atom ve molekül düzeyinde inceleyen, araştıran, yeni maddelerin oluşumu, yeni maddelerin kullanımı ve bu maddelerin kimyasal analizi konusunda araştırma ve geliştirme işlerini yapan kişidir. Kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır. Kimyagerler her türlü mesleki tesis ve laboratuvar kurabilir.

  • Kimya öğretmeni

Eğitim kurumlarında, öğrencilere, kimya dersi ile ilgili eğitim veren kişidir. Ayrıca kimya ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları yaş düzeylerine uygun olarak öğrencilere kazandırır. Kimya öğretmeni, MEB öğretim programının vizyon, felsefe ve kuramsal dayanıklarını ve içeriğini izler. Programa uygun çalışma planı hazırlar, öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, yöntem, teknik ve modellerle öğretim sürecini değerlendirir ve başarıyı arttırıcı önlemler alır.

Bir Cevap Yazın