Başlıca Kimya Endüstrileri

LANXESS subsidiary Saltigo produces among others active ingredients for the pharmaceutical and agro industry.

Kimyanın maddeyi inceleyen bir bilim olduğunu ifade etmiştik. Maddenin olduğu her yerde ve hayatın her alanında kimyacıların varlığı hissedilir. Kimyacılar; hava, su ve toprak kirliliğini analiz ederek çevre sorunlarının çözümü ile enerji kaynaklarının korunması alanlarında çalışmalar yapar. Ayrıca kimyacıların ilaç, gübre,petrol ve ürünleri, arıtma sistemleri, ahşap işleme, boya ve tekstil gibi birçok alanda uygulama alanları vardır.

  • İlaç Endüstrisi

İlaç, kimyasal aktivite sonucu biyolojik işlevde bir değişiklik meydana getiren maddedir. Katı, sıvı ve jel olmak üzere üç formda üretilir. Canlılarda hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesini sağlayan ilaçlar farmasotik kimyanın konusudur. İlaçlar, doğal yollardan veya sentez yoluyla elde edilebilirler. İlacın yapısını araştırma, geliştirme, denetleme, onaylama, ambalajlama aşamaları kimyanın ilgi alanıdır.

  • Petrokimya

Petrokimya; petrol ya da doğal gazdan tamamen ya da kısmen üretilen kimyasal maddeler ile ilgilenen endüstri koludur. Petrokimya ham petrolün işlenmesi olayı olup, çalışmaları sonucu petrolden günümüzde ilaç sanayisinden plastik sanayisine varıncaya kadar farklı bileşikler elde edilmiştir. Petrokimya ürünlerinden benzin, patlayıcılar, tekstil ham maddeleri ve deterjanlar, poliesterler, PVC, böcek zehirleri, cila ve vernik vb. maddelerin sentezinde yararlanılır. Kimyacılar petrokimya sektöründe, petrol rafinerisi ürünleri ve doğal gazdan başlayarak plastik, lastik ve elyaf ham maddeleri ve diğer organik ara malların üretimi üzerine çalışmalar yapmaktadır.

  • Arıtım

Arıtım, havada, suda ve toprakta bulunan istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılma işlemidir. Arıtım işlemleri başta suyun arıtımında olmak üzere petrol rafinerileri ve metalurji gibi birçok alanda yapılmaktadır. Şehir sularına uygulanan arıtma işlemlerinde suyun kirlilik derecesine göre farklı kimyasallar kullanılır. Fabrikalardan salınan baca gazlarının arıtılarak çevreye bırakılması sırasında da uygun kimyasallar kullanılır.

  • Gübre Endüstrisi

Gübreler tarımda ürün verimini ve kalitesini arttırmak için toprağa verilen maddelerdir. Artan nüfusla birlikte üretilen gıdaların gün geçtikçe yetersiz kalması, bitkideki besin maddelerinin diğer yabani bitkiler tarafından alınması ve toprağın erozyona uğraması sonucu tarımsal alanlarda gübre kullanımına ihtiyaç artmıştır. Toprağın ihtiyacı olan elementleri içeren yapay gübrenin eldesi, toprağa verilmesi ve toprağın analizi kimyanın ilgi alanına girer.

  • Boya Endüstrisi

İnsanoğlunun dokumacılığı keşfinden sonra boya eldesi önemli bir uğraş haline gelmiştir. Geçmişte boya yapımında hayvansal, bitkisel ve mineral kaynaklı maddeler kullanılmıştır. Pamuk, yün ve b a z ı polimer maddelerden elde edilen iplikler dokunarak kumaş haline getirildikten sonra boyanmaktadır. Boyaların ahşaptan metale, plastikten cama kadar birçok kullanım alanı vardır, tamamı kimyasal maddedir. Bu kimyasalların eldesi, uygulanması ve bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması kimyanın ilgi alanına girer.

  • Tekstil Endüstrisi

Tekstil üretim aşamalarında da pek çok kimyasal madde kullanılır. Tekstilde ipliğin elde edilmesi, boyanması ve dokunması işlemleri kimyanın ilgi alanıdır.

Bir Cevap Yazın