Kimya Disiplinleri

Yediğimiz besinlerde, tarımda, ilaç sanayisinde, kozmetikte, temizlikte, endüstride, laboratuvarda bir çok alanda kullanılan malzemeler çok sayıda kimyasal madde ve yöntemler içermektedir. Yani kimyanın uğraş alanı çok çeşitlidir. Bu alanların her biri kendi içinde uzmanlık gerektirmektedir. Bu yüzden kimya bilimi çeşitli disiplinlere ayrılmıştır.

  • Organik Kimya Temel yapısını karbon atomunun oluşturduğu, karbon atomunun yanında hidrojen, oksijen, azot, fosfor gibi atomları da içeren bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen kimya disiplinidir. Doğal gaz, LPG, petrol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar ve plastiklerin eldesi, tepkimeleri ve özelliklerinin incelenmesi organik kimyanın ilgi alanına girer.
  • Endüstriyel Kimya Kimyasal bileşik ve olayları kullanarak toplu üretimlerde ürünün verimini, kalitesini arttırmak, maliyetini düşürmek için yapılan çalışmaları kapsayan kimya disiplinidir. Yani endüstride kullanılan ham maddenin imalatıyla ilgilenir. Çamaşır suyu, boya, çimento gibi maddeler endüstriyel kimya ürünleridir.
  • Polimer Kimyası Polimerlerin yapısını ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. En küçük yapı birimi monomer olan moleküllerin çok sayıda birleşmesiyle oluşan büyük moleküllere “polimer” denir. PVC, PET, teflon, nişasta, DNA, naylon, kauçuk, proteinler, karbonhidrat polimerlere örnek verilebilir. Polimerler doğal ve yapay olabilir.
  • Anorganik Kimya Genelde karbon içermeyen bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceler. Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller, su, metaller ve ametaller buna örnek verilebilir. Anorganik kimya mermerin, seramiğin, tuzların yapısını inceler.
  • Analitik Kimya Analitik kimya, kimyasal ölçüm bilimidir. Maddelerin kimyasal bileşiminin nitel ve nicel olarak belirlenmesini, yapılarını inceleyen kimya disiplinidir. Kan, idrar, toprak, hava gibi maddelerin yapısı, su analizinde suyun içindeki minerallerin miktarı ve pH değeri, cevherlerdeki mineral türlerinin tespiti ve miktarlarının saptanması analitik kimyanın ilgi alanıdır.
  • Fizikokimya Kimyasal sistemlerde fiziksel özellikleri ve enerji – iş dönüşümlerini inceleyen kimya disiplinidir. Fizikokimya sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel etkenlerin madde ve tepkimeler üzerine etkisini inceler. Termodinamik ve kimyasal kinetik fizikokimyanın başlıca alanlarıdır. Tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi, etkileşimleri sırasındaki enerji değişiminin incelenmesi fizikokimyanın ilgi alanıdır.
  • Biyokimya Canlıların yapısında gerçekleşen kimyasal olayları, bunların sonuçlarını ve etkilerini inceleyen kimya disiplinidir. Yeni ilaçların ve aşıların insan vücudundaki etkilerini, kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısını araştıran biyokimya günlük hayatta bir çok alanda önemli rol oynar.

Bir Cevap Yazın