Gelir ve Tasarruf

Gelir ve Tasarruf

Üretime katılım çeşitli biçimlerde olabilir. Örneğin insan üretime emeğiyle veya sahip olduğu sermaye araçlarıyla katılabilir ve bunun karşılığında ücret veya faiz elde eder. İnsanlar çeşitli şekillerde elde ettikleri gelirlerini ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri temin etmekte yani tüketimde kullanırlar. Bir kişinin gelirinin tüketilmeyen bölümüne tasarruf denir. Başka bir deyişle tasarruf, gelir ile tüketim arasındaki olumlu farktır.

Belirli bir dönemdeki gelirinin tamamını tüketimde kullanmayan yani tasarruf eden kişi, o dönem sonunda daha zengin olacaktır. Bir dönemdeki gelirinden daha fazla tüketimde bulunmuş olan kişi ise negatif tasarruf yapmış olacaktır.

Bir Cevap Yazın