Enflasyonun Etkileri

Hayvancılık Ekonomisi Enflasyonun Etkileri

Enflasyonun ekonomik hayatta zincirleme olarak seyreden birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Örneğin enflasyon ekonomide tasarruf hacminin azalmasına, kaynak kullanımının yanlış yönlendirilmesine, üretimi artıran yatırımlar yerine, spekülatif kazançların artmasına neden olur. Aynı zamanda dış ticaret ve ödemeler dengesini ülke ekonomisi aleyhine bozmakta, istihdam hacminin ise azalmasına neden olmaktadır. Ekonomide yarattığı en önemli sıkıntılardan bir diğeri de gelir dağılımında önemli adaletsizliklere neden olmasıdır. Enflasyon, özellikle orta ve dar gelirli ve herhangi bir yatırımda bulunmaya imkânı olmayanların, tasarruflarını para olarak tutan kesimlerin bu tasarruflarını eritir. Benzer etki para cinsinden olan alacak – borç ilişkilerinde de görülür. Çoğu kez alacaklı olanın zarar etmesine karşılık, borçlu olan kâr eder. Parası sürekli olarak değer kaybeden orta gelirli tasarruf sahipleri, artık tasarruf yapmazlar ve daha fazla değer kaybetmeden bu paralarla tüketimde bulunurlar. Böylece enflasyon dönemlerinde tüketim teşvik edilmiş olur. Ancak buradaki teşvik bireysel düzeydedir. Ulusal ekonomi düzeyinde düşünüldüğünde, toplumun reel gelirinin azalması nedeniyle toplam tüketimin azalması daha büyük bir ihtimal dahilindedir. Enflasyonun dış ticaret ve ödemeler dengesine de olumsuz etkileri vardır. Döviz kuru sabitken iç fiyatların artması ihracatı (dışsatım) azaltıp ithalatı (dışalım) cazip hale getirmektedir. Böylece ödemeler dengesi olumsuz yönde değişir. Bunu önlemek için de döviz kurları ayarlanır. Ancak bunun da başta enflasyonu körüklemek olmak üzere sakıncaları vardır. Enflasyonun en büyük nedeni cari fiyat seviyesi üzerinde toplam talebin toplam arzdan büyük olmasıdır. Burada önemli olan talebin fazla oluşudur. Yani arzın talepten az olması değil talebin arzdan fazla oluşu vurgulanmaktadır. Enflasyonda, kamu harcamalarının kısılması, geniş tabanlı ve adaletli bir vergi uygulaması, ekonomide emisyondan korunmak kısaca alınması gerekli önlemler olarak sıralanabilir.

Bir Cevap Yazın